MENY

Artikkelsamling: Klar framgang! – Leseferdighet på 4. og 5. trinn i et femtenårsperspektiv

Artikkelsamlingen Klar framgang! – Leseferdighet på 4. og 5. trinn i et femtenårsperspektiv består av tolv artikler der artikkelforfatterne ser på PIRLS-resultatene og presenterer analyser av disse, primært sett med norske og nordiske øyne. Artiklene er srkevet av 16 fagpersoner med tilknytning til Lesesenteret.

Leseundersøkelsen PIRLS gir godt grunnlag for å bli kjent med 10-åringenes lesing. PIRLS har blitt gjennomført hvert femte år siden 2001. Norge har deltatt i alle de fire PIRLS-undersøkelsene som har vært gjennomført til nå. Dette gir  interessante muligheter til å studere utviklingen av leseferdigheter over 15 år. Denne boken vil både presentere resultatene fra PIRLS 2016 og diskutere endring over tid. Oppmerksomheten er særlig rettet mot norske forhold, men fordi PIRLS gjennomføres i over 50 andre land, kan gis det også et detaljert bilde av hvordan norske elever klarer seg sammenlignet med elever internasjonalt.

 

Artikkelsamlingen kan leses, lastes ned eller kjøpes via Universitetsforlaget.

Forside av artikkelsamlingen Klar framgang!