MENY

På Sporet

På Sporet er et forskningsbasert treningsopplegg for elever som står i fare for å utvikle lese- og skrivevansker.

Norske skoler har plikt til å tilby egnet intensiv opplæring i lesing til elever på 1. til 4. trinn som står i fare for å bli hengende etter. På sporet er et norsk, forskningsbasert opplegg for elever som strever med å komme i gang med lesing på første trinn.

Manualen som beskriver hvordan På Sporet kan gjennomføres blir tilgjengelig tidlig på høsten 2019. 

I menyen til venstre finner du lærerressurser som er utviklet gjennom På Sporet.