MENY

Tidlig innsats virker

Skolelederen (28.09.2018): I prosjektet På sporet fikk elever som begynte på skolen, som ble antatt å være i faresonen for å utvikle lese- og skrivevansker, delta i et intensivt treningsopplegg 4 timer i uka i 25 uker. De utviklet markert bedre leseferdigheter enn kontrollgruppa.

Les saken i Skolelederen (pdf).