MENY

For lite kunnskap om god spesial-undervisning; – kva med ein innovasjonskultur for dei svakaste?

Aftenbladet (18.01.2018): KRONIKK: Hovudutfordringa i skulen er at det er så få som skjønar og ser kva elevane med særskilte behov treng. Alle veit at dei treng noko, men få veit kva, kor mykje og korleis.

Les kronikk av professor Per Henning Uppstad i Stavanger Aftenblad.