MENY

Nasjonale senter

Lesesenteret er eitt av ti nasjonale senter på utdanningsfeltet. Her er ei oversikt over dei andre sentera.

logo-skrivesenteret-bredde.jpg%20%28thumbnail%29
Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning (Skrivesenteret) arbeider for å styrke skrivekompetansen hos barn, unge og vaksne. Senteret skal ha en tverrfaglig karakter og arbeide med skriving som grunnleggjande ferdigheit i ulike fag og på ulike opplæringsnivå.

Logo-Nynorsksenteret.jpg%20%28thumbnail%29
Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa (Nynorsksenteret) er eit ressurssenter for nynorsk i grunnopplæringa. Senteret legg vekt på å utvikle metodar og arbeidsmåtar som kan skape språkkompetanse og motivasjon.

wVC1OuGiWdxFQAAACV0RVh0Y3JlYXRlLWRhdGUAMjAxMy0xMS0wOFQxMDowNjo0MCswMDowMPX3UtAAAAAldEVYdG1vZGlmeS1kYXRlADIwMTMtMTEtMDhUMTA6MDY6NDArMDA6MDCqRiTkAAAAAElFTkSuQmCC
Nasjonalt senter for naturfag i opplæringa (Naturfagsenteret) skal vere eit nasjonalt ressurssenter for barnehage, grunnskole, vidaregåande skole, vaksenopplæring og lærarutdanning. Hovudoppgåva er å styrke kompetansen i og motivasjon for naturfag hos elevar og lærarar.

geWXChhv86VnAAAACV0RVh0Y3JlYXRlLWRhdGUAMjAxMy0xMS0xM1QxNTozMDoyNiswMDowMATmK8YAAAAldEVYdG1vZGlmeS1kYXRlADIwMTMtMTEtMTNUMTU6MzA6MjYrMDA6MDBbV13yAAAAGXRFWHRTb2Z0d2FyZQBBZG9iZSBJbWFnZVJlYWR5ccllPAAAAABJRU5ErkJggg==
Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen (Matematikksenteret) har som hovudoppgåve å leia og koordinere utvikling av nye og betre arbeidsmåtar og læringsstrategiar i matematikkopplæringa i barnehage, grunnskule, vidaregåande skule, vaksenopplæring og lærarutdanning.

uy8AAAAYdEVYdFRodW1iOjpJbWFnZTo6aGVpZ2h0ADIzMBmnRXoAAAAXdEVYdFRodW1iOjpJbWFnZTo6V2lkdGgANDgwInKzjgAAABl0RVh0VGh1bWI6Ok1pbWV0eXBlAGltYWdlL3BuZz+yVk4AAAAXdEVYdFRodW1iOjpNVGltZQAxMzc4ODg5NzY3Hejf1AAAABJ0RVh0VGh1bWI6OlNpemUAMTIuMktCyWrVpgAAAGt0RVh0VGh1bWI6OlVSSQAvdmFyL3d3dy8vY2FjaGUvc2NhbGVkSW1hZ2VzX2lucHJvZ3Jlc3MvZTJiZjVlNjg3Yzg0ZThhYTM0NmRlYzc0YWRmODlhMDkuMzg5NjAzMzM3LjI5NjI1MTI0NC5wbmf9pUyhAAAAAElFTkSuQmCC
Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringa (Kunstkultursenteret) arbeidar for å styrkje kunst og kultur i opplæringa. I tillegg er senteret eit nasjonalt ressurssenter for grunnskulen, vidaregåande opplæring, høgare utdanning og barnehagar.

AeZe3h9M1DRjgAAACV0RVh0Y3JlYXRlLWRhdGUAMjAxMy0xMS0xM1QxNTozODo0MCswMDowMLKOV48AAAAldEVYdG1vZGlmeS1kYXRlADIwMTMtMTEtMTNUMTU6Mzg6NDArMDA6MDDtPyG7AAAAGXRFWHRTb2Z0d2FyZQBBZG9iZSBJbWFnZVJlYWR5ccllPAAAAABJRU5ErkJggg==
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) arbeider med kompetanseheving, nettverksbygging og utviklingsprosjekt for å fremje inkludering og likeverdig opplæring i barnehagar, skuler og vaksenopplæringsinstitusjonar.

9k=
Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen (Fremmedspråksenteret) arbeider for at framandspråkopplæringa får høg kvalitet og at Noreg blir eit land med høg språkkompetanse i mange framandspråk.
 

tNXEAAAAASUVORK5CYII=
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteretskal bistå nasjonale utdanningsmyndigheiter med råd og tenester, bidra til å realisere statens satsingar i utdanningspolitikken gjennom kompetanseutvikling, samt bidra til auka kvalitet i læringsmiljø for barnehagebarn, elevar, lærlingar og vaksne.


WP0g+Xzzk7v7xX4m9qyAzxEh0AAAAJXRFWHRjcmVhdGUtZGF0ZQAyMDE0LTA2LTEwVDExOjE2OjM2KzAwOjAwPs+y9wAAACV0RVh0bW9kaWZ5LWRhdGUAMjAxNC0wNi0xMFQxMToxNjozNiswMDowMGF+xMMAAAAASUVORK5CYII=
Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet (Folkehelsesenteret) skal jobbe med å synliggjere og formidle samanhengane mellom fysisk aktivitet, ernæring og læring. Senteret skal mellom anna utvikle og formidle kunnskap til bruk for barnehagar og skuler. Målet er å styrke barn og unges helse gjennom meir kunnskap og tidligare førebyggjande innsats.