MENY

Ledige stillinger ved Lesesenteret

 • Rådgiver innen forskningsadministrasjon

  Universitetet i Stavanger søker etter rådgiver innen forskningsadministrasjon ved fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking (Lesesenteret). 

  Hovedoppgaver

  • ha overordnet administrativt ansvar for senterets prosjektportefølje i samarbeid med kontorsjef og senterleder, med særlig vekt på teknisk infrastruktur (datainnsamlinger, skylagringstjenester, TSD, lisenser, IT-utstyr)
  • besvare og følge opp problemstillinger knyttet til personvernsikkerhet og GDPR
  • håndtere video- og opptaksutstyr i forbindelse med datainnsamlinger, streaming av konferanser og webinarer
  • bistå vitenskapelig ansatte i søknader om eksterne prosjektmidler
  • utarbeide gode rutiner for forskningsadministrasjon
  • bidra i planlegging, gjennomføring og kvalitetssikring av datainnsamlinger
  • bistå i forbindelse med rapportering
  • ivareta løpende administrative oppgaver knyttet til prosjektene og senteret for øvrig
  • bidra til samarbeid og erfaringsutveksling på tvers av enheter

  Les mer og søk på stillingen.

  Søknadsfrist er 2. januar 2019.

 • Stipendiat i utdanningsvitenskap eller lesevitenskap

  Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i utdanningsvitenskap eller lesevitenskap ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking (Lesesenteret). Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i utdanningsvitenskap eller lesevitenskap ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking (Lesesenteret). Stillingen er ledig fra 1. februar 2020.

  Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling. Stillingen har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål.

  Stipendiaten kan utvikle et forskningsprosjekt innenfor et av følgende felt:

  • språkarbeid og lesing i barnehagen
  • lesing og literacy i skolen
  • skole- og barnehagebasert kompetanseutvikling i lesing/literacy
  • begynneropplæring i lesing og skriving
  • lese- og skrivevanskeproblematikk

  Lesesenteret har en rekke forsknings- og utviklingsprosjekter som det kan være aktuelle for en stipendiat å knytte seg til.

  Stillingen er ledig fra 1. februar 2020. Søknadsfrist 5. januar 2020.

  Les mer og søk på stillingen.

 • Førsteamanuensis i lesevitenskap/utdanningsvitenskap/spesialpedagogikk

   

  Universitetet i Stavanger søker førsteamanuensis i lesevitenskap, utdanningsvitenskap eller spesialpedagogikk til inntil to ledige stillinger.

  Vi søker etter førsteamanuensis med doktorgrad eller tilsvarende kompetanse innenfor fagområdet og høy kompetanse og erfaring innenfor ett eller flere av følgende felt:

  • språkarbeid og lesing i barnehagen
  • lesing og literacy i skolen
  • prøveutvikling
  • skole- og barnehagebasert kompetanseutvikling
  • begynneropplæring i lesing og skriving
  • lese- og skrivevanskeproblematikk

  Søkere med spesialisering innenfor lesevitenskap, utdanningsvitenskap eller spesialpedagogikk foretrekkes, men søkere med spesialisering innenfor nærliggende områder kan også være aktuelle kandidater.

  Søknadsfrist 10. desember.

  Les mer og søk på stillingen