MENY

Ledige stillinger ved Lesesenteret

  • Stipendiat i utdanningsvitenskap/ spesialpedagogikk - kartleggingsprøver i lesing

    Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i utdanningsvitenskap/spesialpedagogikk - kartleggingsprøver i lesing ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking (Lesesenteret). 

    Stillingen skal bidra til å frembringe mer kunnskap om vurdering av elevers leseferdighet som utgangspunkt for iverksetting av tiltak og økt læringsutbytte. Stipendiatstillingen kan knyttes opp til Lesesenterets utvikling av kartleggingsprøver i lesing for barnetrinnet og/eller innovasjonsprosjektet Adaptvurder. Mulige tilnærminger kan være pedagogisk bruk av prøver og testresultater eller å forske på ulike tilnærminger for måling av elevers leseferdighet. Stillingen er imidlertid ikke avgrenset til disse forslagene og kandidater er svært velkomne til å presentere andre prosjektidéer innenfor det utlyste fagområdet.

    Stillingen er ledig fra 1. januar 2020.

    Les mer og søk på stillingen.