MENY

Ledige stillinger ved Lesesenteret

 • Stipendiat i utdanningsvitenskap

  Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i utdanningsvitenskap ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Lesesenteret.

  Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling. Stillingen har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål.

  Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning eller fire år med forskerutdanning og 25% pliktarbeid. Dette blir avklart i rekrutteringsprosessen. 

  Stillingen er knyttet til begynneropplæring i lesing og skriving. Det er ønskelig at stipendiaten skal bidra til å frambringe mer kunnskap om begynneropplæring i norske klasserom. Mulige innganger kan være å undersøke hva som skjer i klasserom ved skoler som ser ut til å lykkes i særlig grad med begynneropplæringen, eller å studere hvordan undervisningsformer som er mye brukt i begynneropplæringen gjennomføres.

  Det er mulig å knytte prosjektet opp til det NFR-finansierte forskningsprosjektet Two Teachers. Søker bes om å utforme en kort prosjektbeskrivelse (maksimum 5 sider) og legge ved søknaden. Mal for prosjektbeskrivelse finner du her.

  Stillingen er eksternt finansiert med midler fra Utdanningsdirektoratet.

  Søkere må ha en sterk faglig bakgrunn med femårig mastergrad innenfor utdanningsvitenskap, lesevitenskap eller spesialpedagogikk, fortrinnsvis av nyere dato, eller tilsvarende utdanning som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning. Karakter på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet må begge hver for seg tilsvare B eller bedre for å komme i betraktning.

  Søknadsfrist: 15.01.2019

  Les hele utlysningsteksten og søk på stillingen.

 • Førsteamanuensis i spesialpedagogikk/utdanningsvitenskap

  Vi søker etter førsteamanuensis med doktorgrad innenfor fagområdet og høy kompetanse innenfor ett eller flere av følgende felt: motivasjonelle aspekt ved lesing, prøveutvikling, lese- og skriveutvikling, lese- og skrivevanskeproblematikk.

  Som førsteamanuensis vil du hovedsakelig undervise og veilede studenter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå innenfor grunnskolelærerutdanning, spesialpedagogikk/utdanningsvitenskap, forske og formidle forskningsresultat innenfor relevante forskningsområder ved senteret, samt bidra til utvikling av samarbeid med praksisfeltet. 

  Utvikling av varierte og engasjerende undervisningsmåter, innovasjon og verdiskapning basert på resultater fra forskning og faglig utviklingsarbeid, inngår i stillingen. 

  Søknadsfrist: 7. januar 2019.

  Les fullstendig utlysningstekst og søk på stillingen.