MENY

Ledige stillinger ved Lesesenteret

 • Senterleder ved Lesesenteret

  Universitetet i Stavanger har ledig åremålsstilling på fire år som senterleder ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning - Lesesenteret.

  Senterleder er leder for den samlede virksomheten ved Lesesenteret. Hun/han rapporterer til dekan og inngår i ledergruppen ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora.

  Senterleder skal videreutvikle Lesesenteret som nasjonalt kompetansesenter for leseopplæring og leseforskning. Senterleder skal videreføre det faglige engasjementet ved senteret, ved å legge til rette for og stimulere til gode forsknings- og utviklingsmiljøer, samt inspirere og motivere ansatte til faglig utvikling. UiS har høye ambisjoner for Lesesenteret.
  Les hele stillingsutlysningen.

  Stillingen er ledig fra 1.8.2018.
  Søknadsfrist 3.12.2017.