MENY

Ledige stillinger ved Lesesenteret

 • Stipendiat, partnerskap for skoleutvikling knyttet til lesing/literacy

  Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i utdanningsvitenskap, partnerskap for skoleutvikling knyttet til lesing/literacy ved Fakultet for utdanningsvitenskape og humaniora, Lesesenteret.

  Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling. Stillingen har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål.

  Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning eller fire år med forskerutdanning og 25% pliktarbeid. Dette blir avklart i rekrutteringsprosessen. Stillingen er ledig fra 01.09.2018.

  Fagområdet for stipendiatstillingen er utdanningsvitenskap, nærmere bestemt partnerskap om skoleutvikling knyttet til lesing/literacy. Lesing og literacy er en vesentlig del av skolens virksomhet, og dermed også et viktig aspekt når det er tale om å utvikle skolens og fagenes praksiser. Skoleutvikling er et av Lesesenterets sentrale arbeidsområder, både i våre programområder for forskning, i forskningsprosjekt vi driver, og i utviklingsarbeid knyttet til store nasjonale satsinger. Særlig innenfor rammen av ny desentralisert kompetanseutvikling (jf Meld.St. 21, 2016) er partnerskap mellom universitets- og høgskolemiljø og skolesektoren en bærende ide. Samspillet mellom lese- og literacyopplæring og skolen som en lærende organisasjon er et felt vi trenger mer kunnskaper om fremover, og stipendiatstillingen knyttes derfor til dette.

  Les mer og søk på stillingen.

 • Postdoktor knytt til Two Teachers

  Universitetet i Stavanger har ledig treårig åremålsstilling som postdoktor i utdanningsvitskap/lesevitskap ved Lesesenteret. Stillinga er ledig frå 01.08.2018.

  Les mer og søk på stillingen.