MENY

Ledige stillinger ved Lesesenteret

 • Stipendiat i utdanningsvitenskap eller lesevitenskap

  Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i utdanningsvitenskap eller lesevitenskap ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking (Lesesenteret).

  Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling. Stillingen har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål.

  Det er ønskelig med et doktorgradsprosjekt som er relatert til undervisning av elever som strever med lesing. Lesesenteret har en rekke forsknings- og utviklingsprosjekter som det kan være aktuelle for en stipendiat å knytte seg til. Se https://lesesenteret.uis.no/forskning/ for en oversikt over prosjekter.

  Søknadsfrist: 3. mai 2020

  Stillingen er ledig fra 1. august 2020.

  Les mer og søk på stillingen.