MENY

Ledige stillinger ved Lesesenteret

 • Førsteamanuensis i lesevitenskap, utdanningsvitenskap eller spesialpedagogikk.

  Vi søker etter førsteamanuensis med doktorgrad eller tilsvarende kompetanse innenfor fagområdet og høy kompetanse og erfaring innenfor ett eller flere av følgende felt:

  • lesing og literacy i skolen
  • prøveutvikling
  • skolebasert kompetanseutvikling
  • begynneropplæring i lesing og skriving
  • lese- og skrivevanskeproblematikk
  • språkarbeid og lesing i barnehagen

  Søkere med doktorgrad innenfor lesevitenskap, litteratur, utdanningsvitenskap, psykologi eller spesialpedagogikk foretrekkes, men søkere med spesialisering innenfor nærliggende områder kan også være aktuelle kandidater.

  Les mer og søk på stillingen.

 • Forskningsassistenter i Two Teachers-prosjektet

  Er du glad i å jobbe med barn og ønsker erfaring innen skoleforskning? I vår kan du få bli med oss på kartleggingsarbeidet. Vi søker forskningsassistenter som har fullført eller påbegynt utdanning som barnehagelærer, lærer eller innenfor psykologi.

   

   

  Les mer og søk på stillingen.

 • Prosjektmedarbeider for utvikling av nasjonale kartleggingsprøver - 50 %

  Lesesenteret søker etter prosjektmedarbeider for utvikling av nasjonale kartleggingsprøver. Dette er en 50 % stilling fra april 2019 til desember 2021. 

  Som prosjektmedarbeider på prøvefeltet vil du være en del av arbeidsgruppen som skal utvikle nye kartleggingsprøver i lesing for 1. og 3. trinn. Formålet med kartleggingsprøvene i lesing er å finne frem til elever som står i faresonen for å utvikle vansker med lesing og skriving.

  Hovedoppgaver til stillingen er:

  • bistå i utarbeidelse av kartleggingsprøvene og tilhørende veiledningsverktøy i et nært samarbeid med praksisfeltet
  • bidra med prosjektstøtte og koordinering

   

  Vi søker en medarbeider med følgende kvalifikasjoner:

  • høyere utdanning, fortrinnsvis på mastergradsnivå innenfor et relevant fagområde (for eksempel spesialpedagogikk, utdanningsvitenskap, lesevitenskap, norsk). Utdanningskravet kan kompensers med allsidig relevant praksis og omfattende etter- og videreutdanning
  • solid faglig kompetanse og relevant erfaring innenfor ett eller flere av følgende områder: begynneropplæring i lesing, prøveutvikling, lesekartlegging, lese- og skriveutvikling, lese- og skrivevanskeproblematikk
  • svært gode kommunikasjonsevner på norsk, både muntlig og skriftlig

  Les mer og søk på stillingen.