MENY

Ansatte

Inga Kjerstin Birkedal

Universitetslektor

inga.k.birkedal@uis.no

Fagområder/prosjekter:
Lese- og skrivevansker, begynneropplæringen, overgang barnehage – skole. lesing på 1.–4. trinn, lesing på 5.–7. trinn.