MENY

Ansatte

Inga Kjerstin Birkedal
Universitetslektor

inga.k.birkedal@uis.no

Fagområder/prosjekter:

  • Lese- og skrivevansker
  • Begynneropplæringen
  • Overgang barnehage - skole
  • Lesing på 1.–4. trinn
  • Lesing på 5.–7. trinn