MENY

Ansatte

Maya Dybvig Joner
Doktorgradsstudent

Fagområder/prosjekter:

  • Lese- og skrivevansker
  • Barnehage
  • Overgang barnehage-skole
  • Begynneropplæring
  • Språkutvikling og språkvansker
  • Stavangerprosjektet