MENY

Vinner din skole eller barnehage Leseprisen i 2019?

Har din skole satt spesielt fokus på svake lesere, og mener dere har funnet gode pedagogiske grep? Har din barnehage et godt språkstimuleringsprosjekt dere er stolte av? Eller kanskje dere fremhever at lesing er viktig i samfunnsfag, og ser at dette har vært av stor betydning for elevene? Kanskje har dere oppnådd forståelse for at alle lærere er leselærere, og vil dele hvordan det har skjedd? Da kan dere være at dere blir vinner av Leseprisen 2019.

Intensjonen med Leseprisen er å inspirere skoler og barneheger til å satse på lesing. Vi ønsker også å få fram hvor forskjellige slike satsinger kan være. Et tredje mål med prisen er å etablere en delingsarena for godt arbeid med lesing. Alle de insendte tiltakene vil derfor bli omtalt, og mange vil bli presentert i sin helhet i forbindelse med kåringen av prisen.

Leseprisen deles ut for femte gang i 2019. Prisen deles ut til gode leserelaterte prosjekt .Det vli i utgangspunktet bli delt ut en pris, men i spesielle tilfeller kan det deles ut flere. Prosjekt fra både barnehage, grunnskole og videregående skole kan sendes inn og vil bli vurdert.

Kriterier

  • Prosjektet det søkes for, må være (påbegynt eller) ferdig gjennomført før søknaden sendes inn. Uferdige prosjektbeskrivelser vurderes ikke av juryen.
  • Prosjektet og søknaden skal være godt forankret i rammeplan for barnehagen/Kunnskapsløftet.
  • Prisen vil deles ut til det tiltaket, den satsingen eller det prosjektet juryen ser et spesielt potensiale i.

Hvordan gå frem for å søke på Leseprisen?

  • Dokumenter leseprosjektet underveis med tekst og evt. bilder.
  • Skriv en prosjektbeskrivelse etter endt prosjekt. Inkluder evt. dokumentasjon fra prosjektet.
  • Send prosjektbeskrivelse til lesesenteret@uis.no innen 10. mars 2019. Skriv Leseprisen 2019 i emnefeltet.

Hva skal legges vekt på i søknaden?

  • Utførlig beskrivelse av prosjektet.
  • God refleksjon rundt prosess og gjennomføring.
  • Tydelig og god dokumentasjon av gjennomføringen av prosjektet.

Prisen består av diplom og gavekort på bøker, og deles ut for tredje gang under den nasjonale konferansen 9.-10. april 2019. Søknadsfrist for prisen vil være 10. mars 2019.

Bobler stiger opp fra åpen bok – Logo Leseprisen 2019