MENY

Videregående får eget program på Språkløypers oppstartsamling

Tema for dagen vil være hvordan Språkløyper kan støtte lærerne i arbeid med lesing, skriving og muntlighet i fag. Dessuten sentrale begreper fra Fagfornyelsen som kritisk refleksjon, dyp læring og kildekritikk.

Videregående får eget program på Språkløypers oppstartsamling Samlingene for videregående blir i Lillestrøm 10. april og Bergen 11. april, og de er innrettet for både studiespesialiserende og yrkesfaglige studieretninger.(Illustrsjonsfoto: Getty)

Ungdomstrinnet og videregående har til nå hatt samme innhold på oppstartsamlingen til Språkløyper. I vår kan derimot videregående-lærere se frem til et faglig opplegg som er skreddersydd.

Samlingene blir i Lillestrøm 10. april og Bergen 11. april, og de er innrettet for både studiespesialiserende og yrkesfaglige studieretninger.

Her finner du programmet for vgs-samlingene (pdf)

Stikkord for innholdet her blir arbeid med lesing, skriving og muntlighet i fag og praksisutvikling i profesjonsfaglig fellesskap.

- Vi er opptatt av at arbeidet med lesing, skriving og muntlighet må foregå på fagenes premisser og ønsker å presentere nye pakker med høy relevans for både studieforberedende og i yrkesfaglige programområder. Nytt i år er det også at vi peker på hvordan det å arbeide med Språkløyper kan  inngå i det arbeidet skolene er i gang med gjennom Fagfornyelsen, sier Ingeborg Margrete Berge, universitetslektor ved Lesesenteret.

I tillegg kommer det til å bli presentert hva Språkløyper er og hvordan ressursene best mulig kan brukes.

- I Språkløyper ønsker vi å skape rom for refleksjon gjennom å legge opp til faglige diskusjoner rundt praksis. Ved å arbeide med det faglige innholdet som blir presentert i nettressursene, får deltakerne tilgang til relevant forskning og kan slik se flere og ulike perspektiv opp mot hverandre, tilføyer Berge.

 

Les også:

Her melder du deg på oppstartsamling Klikk deg vidare for påmelding til Språkløypers oppstartsamling

Meir å henta for vidaregåande i Språkløyper Bruk av Språkløyper gjer at elevar kan meistre både vidaregåande og høgare utdanning betre. Dessutan kan det hjelpe dei i yrkeslivet og gi auka livsmeistring og samfunnsdeltaking.

Din kommune kan bli språkkommune Kommuner og fylkeskommuner kan nå søke om bli språkkommuner. De som blir valgt ut, får hjelp til å styrke arbeidet med språk i barnehage og skole.