MENY

– Vi får enda mer kunnskap om barns språkutvikling

Etter å ha gjennomført Barns språklæring og språkutvikling 1, ønsket Sofia Hageli (bildet) og Mini Hoti å få enda mer kunnskap om språkutviklingen hos barnehagebarn. Nå er de i gang med Barns språklæring og språkutvikling 2, og det angrer de ikke på.

Vi møter Sofia og Mini i en pause under første samling denne høsten. De to barnehagelærerne fra henholdsvis Kristiansand og Søgne gjennomførte første del av videreutdanningen i fjor, og er nå i gang med fortsettelsen.

– I løpet av det første året fikk jeg øynene opp for hvor mye som er viktig å kunne når det gjelder barns språk. Dette ga mersmak, og jeg ville lære mer, sier Mini.  

– Det er jo ikke bare vi som får økt kompetanse gjennom dette studiet. Når vi tar med oss ny kunnskap og nye ideer tilbake til barnehagen, er det jo positivt for hele personalgruppa. Jeg merker at jeg stiller nye krav til kollegene mine. Vi kommer med kritiske innspill, nye tanker og innspill til endringsarbeid. Dette blir supert mottatt, legger Sofia til.   

Ny kunnskap om barns språkutvikling

Barns språklæring og språkutvikling 2 er et tilbud til barnehagelærere som er i jobb, og som har fullført første år av denne videreutdanningen. UiS er den eneste institusjonen i landet som tilbyr denne påbyggingen. Det er samlingsbasert, og studenter fra hele landet kan søke.

I beskrivelsen av studiet står det at det «skal bidra til kritisk refleksjon rundt forskningslitteratur fra ulike kunnskaps- og forskningstradisjoner, som et grunnlag for anvendelse i egen profesjonsfaglig praksis.»

– Studiet forener fagkrefter fra to sentrale kunnskapsmiljø, nemlig Lesesenteret og Institutt for barnehagelærerutdanningen ved UiS, sier emneansvarlig Trude Hoel.

– Det betyr at studentene får møte forskere og forskningslitteratur fra ulike tradisjoner og med ulike perspektiver på barns språklæring. Målet vårt er at studentenes møte med ulike perspektiver skal være et springbrett for deres egne kritiske refleksjoner. Dette skal gi grunnlag for deres videre arbeid med språk i barnehagen, sier Hoel.

– Vi blir utfordret på en god måte

Sofia bekrefter at hun er blitt mer reflektert av kunnskapen hun har fått i studiet.

– Den faglige inputen er veldig stor, og man blir utfordret på en god måte. Man kommer inn på studiet med noen holdninger og meninger, som man må reflektere rundt. Og så kommer man ut som en bedre pedagog, sier hun.

– Jo mer kunnskap og kompetanse man får, jo mer kritisk og reflektert blir man jo. Man er på en måte i bevegelse i jobben, og det er motiverende, sier Mini.

I denne videreutdanningen skal studentene også gjennomføre et forsknings- og utviklingsprosjekt i egen barnehage.

– Jeg ser frem til å bruke studiet i arbeidssituasjonen, og å bruke teorien vi har lært i praksis. Det er generelt for lite kunnskap om barns språkutvikling blant barnehagelærere, og jeg ser frem til å løfte kompetansen på dette hos oss, sier Sofia.

Flerspråklighet og kartlegging

Barns språkutvikling er et omfattende felt. Mini er interessert i å lære mer om flerspråklighet. 

– Jeg kom selv til Norge da jeg var liten, og husker følelsen av å sitte i samlingsstund i barnehagen og ikke forstå hva som foregikk. Jeg har lyst på mer dybdeinnsikt i hvorfor det er som det er. Hvordan lærer disse barna norsk, hva er normal og sen utvikling? Det er viktig å få rede på om en sen språkutvikling skyldes flerspråklighet eller faktisk er en vanske, sier han.

Sofia mener kartlegging og observasjon er det mest interessante.

– Og da er det ikke snakk om å stigmatisere barn, eller å sette dem i bås, men snarere for at vi skal bli i enda bedre stand til å møte hvert enkelt barn på best mulig måte. Disse verktøyene må brukes faglig godt, og barnehagene trenger mer kunnskap om bruk av observasjon, og om tiltak, påpeker hun. 

Kombinerer studier og jobb

Det er et krav at studentene skal være i relevant jobb. Mini og Sofia legger ikke skjul på at det er utfordrende å studere i tillegg til å jobbe 100 prosent – men at det også er fullt gjennomførbart.  

– At vi er topp motiverte og har gått i gang med et år til, selv om vi må sjonglere, sier mye om hvor spennende og viktig dette studiet er. Det faglige er den største motivasjonen. Vi møter det vi lærer på jobb hver dag, i alle situasjoner, sier Mini.

– Man må selvsagt lage seg en god struktur når man tar videreutdanning. I tillegg er det er viktig at arbeidsplassen spiller på lag. Det er veldig givende å få lov å trekke studiet inn i arbeidshverdagen og bruke kunnskapen aktivt i jobben, sier Sofia.

Vil du vite mer om Barns språklæring og språkutvikling i barnehagen 2? Les mer her.

Tekst: Elisabeth Rongved (Lesesenteret)

Les om våre videreutdanninger for barnehagelærere.

Sofia Hageli

Sofia Hageli og Mini Hoti (bildet lenger nede i saken) er motiverte studenter og barnehagelærere.