MENY

Verdige vinnere av Leseprisen 2016

Leseprisen 2016 går til Ime skole i Mandal og Berg Barnehage i Trondheim. Prisen ble delt ut under Nasjonal Konferanse om Lesing 2016 i Stavanger i dag, og går til to meget verdige prisvinnere.

Berg Barnehage i Trondheim er tildelt Leseprisen 2016 for sitt arbeid med bøker i språkarbeidet og Ime Skole i Mandal Ime skole i Mandal har fått prisen for prosjektet ”En litterær 71 grader nord”. Prisen ble delt ut under Nasjonal konferanse om lesing 2016, som Lesesenteret arrangerer i Stavanger denne uken.

Les mer om leseprisen.

Berg Barnehagen ville jobbe mer med hvordan bøker kunne være en kilde til utvikling av språket til barna i barnehagen. Barnehagen har arbeidet med bøkene ”Da lille Larsens hus blåste bort” av Jakob Martin Strid og ”Lars er Lars” av Svein Nyhus. Barnehagen har koblet bøkene opp mot 8 intelligenser: Personlig, sosial, romlig/visuell, kroppslig, musikalsk, logisk/matematisk, naturalistisk og språklig. Slik sikret barnehagen at de traff de ulike læringskanalene hos barna, slik at barna kunne oppleve mestring og egenverd gjennom sine ulike sterke sider.

Juryen: Stor overføringsverdi

Berg barnehage (foto) har involvert alle de ansatte i barnehagen i dette viktige arbeidet. Prosjektet har en god faglig forankring og inkluderer mange flotte arbeidsformer som er godt dokumentert. Måten prosjektet er gjennomført på, gjør at det har engasjert alle de ansatte, og ikke bare de som allerede ”brenner” for bøker.

Prosjektet inkluderer alle barna, og involverer også barna som formidlere. Det er veldig flott at prosjektet legger til rette for voksne og barn i fellesskap, blant annet gjennom hverdagssamtalen. Det er dessuten en faglig styrke at de ansatte i Berg barnehage har et kritisk blikk på hva de tilbyr barna av litteratur.

Prosjektet får honnør for at de også involverer barnas foreldre.

Endelig har juryen lagt vekt på at prosjektet har stor overføringsverdi til andre barnehager.

Reality-inspirert leseprosjekt

Ime skole i Mandal har fått leseprisen for prosjektet ”En litterær 71 grader nord”, hvor de har hentet inspirasjon fra den populære reality-serien for å få elevene til å lese mer og samtidig bruke lesing til å få kunnskap om byer og steder i Norge. 

Juryen: Motiverende prosjekt

Her har skolen benyttet dagens populærkultur på en fin måte inn i prosjektet. Ime skole har lagt mye arbeid ned i å lage en virtuell reiserute og oppgaver som gir elevene klare assosiasjoner. Dette gir en ytre motivasjon som spiller på noe elevene kjenner igjen. Prosjektet er dessuten presentert på en lekker måte med en morsom og god tittel.

”En litterær 71o nord” er et eksemplarisk leseprosjekt som handler om å lese mye, med fokus på leselyst. Prosjektet er godt planlagt på forhånd, med tydelige mål, og en klar begynnelse og slutt. Juryen trekker fram som positivt at det er en enkeltstående satsing, ikke bare noe de gjør hvert år.

Juryen mener det er særlig positivt at det i prosjektet er fokus på et felles mål for klassen som helhet, med konkurranseaspektet mot andre klasser. Det ligger en ekstern belønning for elevene som deltar, nemlig å nå Nordkapp. Utfordringen som kunne oppstått med å få med den enkelte elev er ivaretatt med elementer for motivasjon av enkeltelever inne i prosjekter. Elevene har vist stort engasjement.

Tekst: Elisabeth Rongved

Ime skole mottar pris av senterleder Åse Kari Hansen Wagner

Ime skole vant Leseprisen 2016 for prosjektet "En litterær 71 grader nord"