MENY

UiS-forskere går sammen for å få mer kunnskap om motivasjon og læring

Forskere ved UiS skal samarbeide på tvers av fag og fakultet i nyetablerte Synapse Lab. Målet er å få mer kunnskap om motivasjon, innsats og læring i utdanning og arbeidsliv. Det skal komme både forskningen og samfunnet til gode.

Synapse Lab illustrasjon Synapse Lab har navnet sitt fra det greske "sunapsis", som betyr sammenbinding eller forening.

– Skoler og barnehager, virksomheter og bedrifter iverksetter ofte nye tiltak i et ønske om å fremme motivasjon og læring. Men de får sjelden vite hvor effektive disse tiltakene faktisk er. Tiltakene er også ofte ikke basert på kunnskap som vi vet fra forskning faktisk kan ha en effekt, sier professor Mari Rege ved Handelshøgskolen, UiS.

Sammen med professor Oddny Judith Solheim ved Lesesenteret leder Rege den nyoppstartede forskningslaben Synapse Lab ved UiS, som har som visjon å utvikle og undersøke forskningsbaserte tiltak som fremme motivasjon, innsats og læring i utdanning og arbeidsliv.

Les mer om Synapse Lab.

Vinn-vinn-situasjon

De samfunnsvitenskapelige forskerne i Synapse Lab er internasjonalt anerkjent for sin forskning på motivasjon og læring, og har en særlig interesse for randomiserte kontrollerte studier (RCT).

– Vi kommer fra forskjellige fagfelt og er fordelt på flere fakultet og avdelinger, men jobber alle med å prøve ut intervensjoner som kan styrke motivasjon og læring. I Synapse lab går vi sammen for å gjøre hverandre enda bedre, sier Rege.

Målet med Synapse Lab er å skape en vinn-vinn-situasjon mellom organisasjoner og forskere.

– Samarbeidspartnerne får gratis, profesjonell støtte fra forskere i å utvikle ny praksis og ta beslutninger. Vi som forskere får verdifull tilgang til praksisfeltet, og mulighet til å gjennomføre forskning på et høyt, internasjonalt nivå, sier Rege. 

- Vil være en drivkraft

Synapse Lab vil være en viktig del av UiS sine strategiske mål om å være en drivkraft innen kunnskapsutvikling og samfunnsendring, sier rektor Marit Boyesen ved UiS 

– For å løse utfordringene samfunnet står foran i dag, er vi avhengige av at forskere jobber sammen, på tvers av fagområder. Det tverrfaglige fokuset i Synapse Lab, og samarbeidet med barnehager, skoler og virksomheter, vil være svært nyttig for samfunnet, og vil være med på å ytterligere forsterke kvaliteten på forskningen ved UiS. Dette er forskere som har et stort nettverk, både i Norge og internasjonalt. Slike initiativer er viktige for å virkelig sette UiS på kartet, sier hun. 

Gullstandarden innen forskning

Randomiserte studier har blitt stadig mer populært og utbredt i samfunnsvitenskapelig forskning. Det amerikanske Utdanningsdepartementet har kalt randomiserte studier for «gullstandarden» i utdanningsforskning, og Verdensbanken krever ofte at utviklingsland bruker randomisering når de avgjør oppdrag og bruk av ny politikk.

Vellykkede samarbeid med praksis

Forskerne i Synapse Lab har alle vellykket erfaring med å samarbeide med praksis i flere RCT-studier, og står bak noen av de største forskningsprosjektene i norsk utdanningssektor. I Agderprosjektet deltar 700 barn i 70 barnehager, Lekbasert læring har 1500 barn i 150 barnehager, i Two Teachers deltar 5500 elever fra 150 skoler, og 11 000 ungdommer i Rogaland og Akershus er med i U-Say.

– Tiltakene som testes ut i disse studiene bygger på anerkjent internasjonal forsking om hva som kan virke, samtidig som tiltakene er tilpasset norsk kontekst i tett samarbeid med praksis. Utprøvingen i randomiserte kontrollerte forsøk vil bidra med kunnskap som kan gjøre norsk barnehage og skole enda bedre, sier Rege.

Det er imidlertid ikke bare skole og barnehage Synapse Lab strekker seg mot.

– Vi er også interessert i å forske på tiltak som kan styrke motivasjon, innsats og læring i arbeidslivet, og har flere prosjekt på dette som er helt i startfasen, sier Rege.

PhD-kurs om RCT i samfunnsvitenskap

Vil du lære mer om RCT-er i samfunnsvitenskap? 16.–20. september arrangeres PhD-kurset Randomized controlled trials in the social sciences  for fremtidige og eksisterende forskere innen samfunnsvitenskap. Kurset ledes av professor Eric Bettinger fra Stanford University. Les mer.

Tekst: Elisabeth Rongved, kommunikasjonsrådgiver, UiS
Foto: UiS
Illustrasjon: Joanne T. Taylor / NettOp UiS

Les mer:

About Synapse Lab UiS Synapse Lab develops and investigates interventions for promoting motivation and learning in education and work life. Our research contributes to evidence based policymaking and organizational change.

Mari Rege

Professorer Mari Rege (foto) og Oddny J. Solheim leder Synapse Lab.