MENY

Torstein Tvedt Solberg besøkte Lesesenteret

Lesesenterets nye storprosjekt «På sporet» har fått mye oppmerksomhet både i media og blant politikere den siste tiden. Mandag 8. juli var Rogaland Arbeiderpartis andrekandidat Torstein Tvedt Solberg på besøk ved senteret for å høre om prosjektet.

«På sporet» skal følge 800 barn på 16 skoler fra skolestart i 2014, og blir det største spesialpedagogiske intervensjonsprosjektet ved Lesesenteret noensinne.

Presentasjon av "På sporet".

Politisk debatt
Prosjektet ble hyllet i Stavanger Aftenblad av Høyres statsministerkandidat Erna Solberg, som mente den sittende regjeringen har sviktet skolebarna ved å ikke sette inn innsatsen tidlig nok når elevene strever. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) svarte med at norske elever har vist stor fremgang i lesing på de siste internasjonale undersøkelsene.

Prosjektleder Oddny Judith Solheim fortalte Torstein Tvedt Solberg om prosjektet og om viktigheten av tidlig innsats i skolen.

– Vi skal prøve å utvikle de redskapene som skal til for å iverksette tidlige tiltak. Poenget er at lærerne ikke skal trenge å ta elevene ut av klasserommet. Vi skal legge til rette for et integrert opplegg som en del av den vanlige undervisningen, sier Solheim.

Senterleder Åse Kari Wagner var også til stede for å gi Ap-politikeren en presentasjon av Lesesenterets virksomhet og utfordringer.

– Vi mener at det er viktig å følge med på språkutviklingen så tidlig som mulig. Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder «vent og se»-holdning. Dette prosjektet handler om å heve kompetansen til lærerne, sier hun.

Med interesse for utdanning
Torstein Tvedt Solberg har god kjennskap til UiS. Siddisen fullførte en bachelorgrad i Kunst- og kulturvitenskap ved universitetet i 2011. De siste par årene har han tatt en mastergrad ved Universitetet i Oslo ved siden av politikerkarrieren.

– Det er utrolig kjekt å få lære mer om hva som rører seg i forskningsmiljøene, sier Tvedt Solberg.

Den vordende stortingspolitikeren nevner utdanning som et av områdene han kunne tenke seg å spesialisere seg innen.

– Vi politikere må være litt vare for rollen vår. Vi har mye å lære av andre, og nettopp det er fort gjort å glemme i en hektisk valgkamp. Jeg er opptatt av at vi må være flinkere til selv å oppsøke de sterke fagmiljøene.

– Så det var altså ikke frykt for å miste skolevelgerne til Høyre som gjorde at Ap fattet interessen for «På sporet»-prosjektet?

– Nei, vi føler oss så trygge på at vi vinner dem uansett, kommer det kontant fra Tvedt Solberg.