MENY

Suksess med nettstudium for barnehagelærere

Søkertallene var høye da barnehagelærere fikk mulighet til å ta videreutdanning barns språk som nettstudium ved Lesesenteret for første gang i høst. Nå viser både tilbakemeldinger og erfaringer at dette er en flott måte å studere på.

Barnehagelærer leser med barnegruppe. Innholdet i videreutdanningen Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen ligger tett opp til barnehagehverdagen, og gjør at kombinasjonen jobb og studier blir naturlig.

– Jeg må innrømme at vi var spente både på vår egen og studentenes vegne da vi satte i gang dette studiet i høst. Ville alt det tekniske fungere? Ville studentene være fornøyde med måten innholdet ble presentert på? Hadde vi lagt en gjennomføringsplan som ga godt faglig utbytte?

Gunn Helen Ofstad er ansvarlig for den nettbaserte videreutdanningen Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen ved Lesesenteret, og kan se tilbake på første fullførte semester. Nå er hun glad for å kunne gi enda flere norske barnehagelærere mulighet til å studere på nett fra høsten.

– Vi har funnet en form som fungerer, noe både våre egne erfaringer og evalueringer fra studentene viser. Det er tydelig at nettstudier fungerer ypperlig for travle barnehagelærere, sier Ofstad.

Høy kvalitet

Barns språkutvikling og språklæring som nettstudium er en videreutdanning på deltid for barnehagelærere som er i jobb. Studiet går over ett år, og gir 30 studiepoeng. Gjennom studiet skal studentene få kunnskap om hvordan man kan legge til rette for et godt språkmiljø for alle barna i barnehagen.

Studiet finnes både som samlingsbasert og nettbasert versjon. Emneansvarlige er forskere og fagpersoner ved Lesesenteret og Universitetet i Stavanger, og studiet er praksisnært og knyttet til den norske barnehagehverdagen. Nettversjonen av studiet har samme faglige kvalitet og gir like godt utbytte for studentene som den samlingsbaserte versjonen.

Populært i distriktene

Det var knyttet store forventninger til dette studiet da det startet opp på nett i høst. Antallet søkere var overveldende, med 191 søkere til 65 studieplasser. Studentene kommer fra hele landet, og Ofstad er imidlertid ikke overrasket over at så mange ønsker å ta videreutdanning på nettet.

– Mange av studentene våre bor i Nord-Norge og ellers i distrikts-Norge, og har lang reisevei. Da er det perfekt å kunne studere på nett. Det er også fleksibelt å være nettstudent. Studentene våre er i jobb, og mange har familier og travle liv. Med nettstudier kan du i stor grad legge opp studiehverdagen din slik at det er tilpasset din situasjon.


Nettstudiet har samme kvalitet som de samlingsbaserte viderutdanningene ved Lesesenteret, og er en praktisk måte å studere på. 

Praksisnært innhold

Barns språkutvikling og språklæring har blant annet temaer som barns språkutvikling, flerspråklig utvikling, språkvansker, språkstimulerende aktiviteter, tidlig innsats og observasjon, kartlegging og tiltak.

Studiet er lagt opp modulvis, med ett tema for hver modul, som avsluttes med en innlevering. Slik sikrer man en god og naturlig progresjon, samtidig som arbeidsmengden er overkommelig.

– Innholdet i studiet og oppgavene studentene skal besvare ligger tett opp til barnehagehverdagen. På den måten blir det en naturlig kombinasjon mellom jobb og studier, forklarer Ofstad.

Kjenner studentenes hverdag

Ofstad og kollegene hennes ved Lesesenteret har lang erfaring med å drive videreutdanninger for barnehagelærere som er i jobb, og kjenner godt til hverdagen der ute.

– Vi vet at det kan være litt ensomt og krevende å ta en videreutdanning, og nettstudentene sitter jo litt på hver sin kant. Derfor legger vi vekt på en god og tett oppfølging både med jevnlige videokonferanser og på e-post, og vi forsøker å tilrettelegge videokonferansene slik at de passer for alle. Det er viktig for oss at studentene ikke føler seg alene, derfor har vi delt dem inn i grupper basert på hvor de bor i landet. Gruppene velger selv hvordan de ønsker å holde kontakten, og sosiale medier er en god løsning her, forteller hun.

Ofstad og kollegene tar også høyde for at det er lenge siden studietiden for mange. Det å skrive oppgaver kan virke utfordrende.

– Også her vet vi at det aller meste handler om øving og erfaring. Derfor begynner vi forsiktig, og øker kravene etter hvert som studentene blir tryggere og mer erfarne i rollen. Målet er at alle skal være i stand til å skrive en god eksamensbesvarelse til slutt.

Gode tilbakemeldinger

Skal vi tro tilbakemeldingene fra studentene selv, har Lesesenteret lyktes med å lage et nettstudium som møter både faglige og praktiske forventninger.

Godt innhold med oppdatert pensum og ny forskning; veldig spennende temaer; svært lærerikt studie, som gir oss mye å reflektere over og veldig profesjonelt, svært kunnskapsrik veileder. Et ryddig studium med god kommunikasjon er blant tilbakemeldingene de har gitt i en evaluering. I tillegg løfter de frem at det er høy kvalitet på nettforelesningene og at særlig de mange korte fagfilmene har vært av stor verdi.

Ofstad er på sin side imponert over det faglige nivået hos studentene.

– Det er tydelig at dette er kunnskapsrike og engasjerte barnehagelærere som brenner for faget sitt. Det er klart det kommer godt med å være sulten på mer kunnskap når man skal gjennomføre en videreutdanning, sier Ofstad. 

Får praktisk hjelp og støtte

Det er både unge og godt voksne i dagens kull, og de færreste hadde erfaring med nettstudier fra før. Det tekniske knyttet til å studere på denne måten har imidlertid ikke vært noe problem.

– Vi var jo litt usikre på om vi greide å kommunisere slik at alle fikk en god studiestart, og har et helt team med teknisk og faglig støtte her. Blant annet fikk studentene en oppstartspakke med hodetelefoner og minnepinne med instruksjoner. Det viste seg å fungere helt fint, sier Ofstad.

Tilgjengelig fra høsten 2019

Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen tilbys fra høsten 2019 som samlingsbasert og nettbasert versjon. Søknad åpner 1. februar. Kvalifiserte søkere er barnehagelærere eller personer med annen treårig pedagogisk høyskoleutdanning med videreutdanning i barnehagepedagogikk som kvalifiserer for pedagogisk lederstilling i barnehage. Studentene må være ansatt i en barnehage i studieåret.

Tekst: Elisabeth Rongved, kommunikasjonsrådgiver ved Lesesenteret
Foto: Elisabeth Rongved og Getty

Les mer:

Barns språkutvikling og språklæring på nett: Vanlige spørsmål og svar Lurer du på om dette studiet er noe for deg? Vi svarer på noen av de vanligste spørsmålene om nettstudiet Barns språkutvikling og språklæring .

Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen 1 – nettbasert Det nettbaserte studiet gjør det mulig for barnehagelærere i hele landet å ta videreutdanning i barns språkutvikling og språklæring ved UiS. Studentene får tett veiledning, god oppfølging, og undervisning på nett av noen av landets fremste barnehageforskere. Barnehageeier til studentene får støtte fra Utdanningsdirektoratet.

 

Gunn Helen Ofstad

Gunn Helen Ofstad er ansvarlig for Barns språkutvikling og språklæring 1 (nettbasert).