MENY

Statsrådbesøk på Lesesenteret

Forsknings- og høyere utdanningsminister, Iselin Nybø (V), fikk innsikt i pågående forsknings- og utviklingsprosjekt og aktuelle problemstillinger da hun besøkte Lesesenteret tirsdag.

iselin nybø Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (t.v.) fikk en orientering om prosjekter og aktuelle temaer ved Lesesenteret denne uka.

Den ferske statsråden fra Venstre var på Lesesenteret tirsdag, som del av sitt besøk ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved Universitetet i Stavanger

– Lærerutdanningene viktig målgruppe

Nybø, som har vært stortingsrepresentant for Rogaland, kjenner godt til både UiS og Lesesenteret fra før. Nå ble hun imidlertid orientert om flere viktige saker for Lesesenteret.

– Lærerutdanningene er nå en viktigere målgruppe for Lesesenteret enn tidilgere, i tillegg til barnehager, skoler og PPT, sa senterleder Åse Kari H. Wagner til ministeren. Senterlederen viste til at Lesesenteret leder et økende antall videreutdanningstilbud ved universitetets lærerutdanning, både innenfor Kompetanse for kvalitet, Kompetanse for fremtidens barnehager, lærerspesialist og masterstudier.

Les også: Iselin Nybø: Derfor bør du bli lærer!

– Viktig å bevare nasjonal rekkevidde

Etter 1. januar er de nasjonale sentrene i utdanningen ikke lenger styrt av Utdanningsdirektoratet, men hører inn under sine respektive universiteter og høyskoler. 

– For å fortsatt nå ut til hele landet, må vi fortsette å jobe med nasjonale satsinger, slik som Språkløyper. Det er viktig at vi forblir et senter for hele landet, understreket Wagner i møte med statsråden.

Fremtiden til Two Teachers

I tillegg til Språkløyper, ble Nybø orientert om Two Teachers, og hun var nysgjerrig på hvor snart man kan vente resultater fra denne store studien.

– I den opprinnelige planen skulle denne studien gå over fire år, før resultatene så kunne kvalitetssikres og publiseres. Men den nye lærernormen gjør situasjonen usikker, påpekte prosjektleder Oddny Judith Solheim.  

Forskningsprosjektet, som ser på effekten av økt lærertetthet i begynneropplæringen, er nemlig i en uklar situasjon etter at lærernormen ble vedtatt og skal tre i kraft fra høsten. Denne normen vil ha konsekvenser for prosjektet. Fremtiden til Two Teachers er nå på Kunnskapsdepartementets bord.

Forskerne i Two Teachers har tidligere stilt spørsmål ved at regjeringen har innført en norm for lærertetthet, før man har fått resultatene fra forskningen på effekten av økt lærertetthet. Disse prosjektene er det Stortinget som har bevilget midler til. 

– Det er forståelig at forskere er kritiske til at politikere setter i gang med tiltak mens det pågår forskning på hvilken effekt disse tiltakene har. Men det vil alltid være slik at politikk handler om å inngå kompromisser mellom forskjellige parter, slik vi også ser det når det gjelder lærernormen, sa Nybø.

Tekst og foto: Elisabeth Rongved, kommunikasjonsrådgiver ved Lesesenteret

Les også: 

Fikk teste ut VR-briller i det digitale verkstedet Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø fikk lære mer om digitalisering og studentrekruttering da hun besøkte lærerutdanningene ved UiS. Hun fikk også mulighet til å teste ut VR-briller og andre gøyale digitale læremidler.

Ny lærernorm skaper trøbbel for forskere (forskning.no) Lenge før resultatene fra to store norske forskningsprosjekter på effekten av økt lærertetthet for elevers læring er klare, vedtar politikerne en lærernorm. De mener at de allerede har nok kunnskap. Forskerne er overrasket. 

Two teachers: Forskning på effekten av økt lærertetthet Hva betyr lærertetthet for elevenes læring og læringsmiljø? Dette er et spørsmål som har vakt stor interesse og mye engasjement de siste årene, men hvor forskningen spriker i forskjellige retninger. Two Teachers er ett av to store forskningsprosjekter som skal undersøke effekten av økt lærertetthet for norske elever.