MENY

Språkløyper: – Et løft for hele barnehagen

Språkløyper har gitt de ansatte enda mer kunnskap om lesing og språkarbeid, forteller de pedagogiske lederne i tre forskjellige barnehager. Nå ser de frem til fortsettelsen.

Barn som blir lest for. De ansatte i Vestby-barnehagene er blitt mer bevisste på hvordan de leser for barna – og barna er kjempeglade for ny giv i lesestundene. (Illustrasjonsfoto: iStock.)

– Å jobbe med språk er noe av det viktigste vi kan gjøre i barnehagen. Med Språkløyper har endelig hele personalgruppen fått tilgang til verktøy og kunnskap om lesing og språkarbeid. Jeg skulle ønske vi hadde hatt dette før! sier pedagogisk leder Monica Løvold i Støttumveien Barnehage i Vestby.

Les mer: Dette er Språkløyper.

Støttumveien har lenge satset på språkarbeid. Med en stor andel minoritetsspråklige og tospråklige barn, har det vært nødvendig.

Nå er de en av barnehagene som er i gang med utprøvingen av regjeringens strategi Språkløyper. Systematisk og jevn jobbing med Språkløyper på planleggingsdager og personalmøter har allerede gitt gode resultater.

Leseløft

– Det er jo velkjent at det er viktig å lese for barna, men i Språkløyper lærer man hvordan man kan lese slik at barna har best mulig utbytte av det. De voksne bruker det de har lært aktivt. De er blitt mer bevisste på å tilpasse bøkene etter alder, og ut fra hvilket tema vi jobber med i barnehagen.

– Mange er også mer kritiske til valg av bøker, de går mer ut fra teksten, og de bruker lenger tid på hver enkelt bok. Nå er det ikke sjelden at en voksen tar med seg et barn eller en liten gruppe for seg selv og leser. Barna er selvsagt også strålende fornøyde med all den gode lesingen, sier Løvold.

– Språkarbeid er så utrolig viktig, og det er på høy tid at hele personalet får et løft på dette området. Språkløyper gjør oss som pedagoger bedre, og særlig assistentene har satt stor pris på å få kursing. Hele personalgruppen er er veldig engasjert, og interessert i å lære mer.

Les Språkløyper-bloggen.

Lokalt arbeid

Språkløyper består av kompetanseutviklingspakker som ligger fritt tilgjengelig på strategiens nettsider. De som skal lede arbeidet i barnehagene og skolene møtes på introduksjonssamlinger ledet av Lesesenteret, der de får presentert innholdet i strategien.

I etterkant skal de ansatte i barnehagene jobbe med pakkene i personalgruppa gjennom et helt år. For barnehagene er det i utprøvingsåret laget 10 økter som barnehagene skal gå gjennom sammen. Etter hver økt skal man ta med seg det man har lært i barnehagehverdagen.

Etter noen uker møtes man igjen for å diskutere og reflektere rundt hvordan arbeidet har gått, før man går i gang med neste økt. Hver økt tar ca 1 time. Det er lagt vekt på at hele personalgruppa skal delta, og at man gjennom erfaringsutveksling og refleksjon skal løfte bevisstheten og kompetansen til hele personalet.

– For oss som er pedagoger og skal lede arbeidet, er opplegget veldig bra. Det er innholdsrikt og enkelt å følge, og vi trenger ikke lage noe eget opplegg. Men trenger litt tid til forberedelse, men ikke mye. Det er en god rød tråd gjennom det hele. Personalet er veldig bevisste tidsbruken på hver økt, så det blir jobbet veldig effektivt.

Les også: Leseaktiviteter og språkarbeid i barnehagen.

– Gode filmer

Også Hanne Bugten i Risil Barnehage i Vestby har gode erfaringer med å delta i Språkløyper.
– Vi er veldig fornøyde med å delta i Språkløyper. De voksne har blitt mye mer bevisste på å lese for barna, og på hvordan de leser.

– Noen ganger har vi også måttet forlenge tiden i gruppearbeidene, fordi de ansatte har blitt så engasjerte. Pakkene inneholder flere filmer, noe som har fungert veldig bra, sier hun.

Monica Sørensen Aakre i Solerunden barnehage merker engasjementet når personalgruppen jobber med Språkløyper.

– Vi har forsøkt litt forskjellig gruppesammensetninger, men ser at avdelingsvis fungerer ganske så bra. På denne måten kan det lettere tas med i hverdagen. Dette er likevel en tidkrevende prosess, og det tar tid å forankre arbeidet i personalgruppen. Det har hatt stor betydning for fremdriften at styrer og lederteam mener at dette er viktig og setter av tid til Språkløyper både på personalmøter og i hverdagen.

– Vi ser for oss at etter at alle øktene er gjennomført er det viktig at vi fortsette med fokus på lesing og at det kan settes av tid på personalmøter til at man gruppevis kan snakke om hvor vi er og hva vi har erfart, forteller hun.  

Av Elisabeth Rongved

 Monica S. Aakre

– Språkløyper har vært veldig nyttig, sier pedagogisk leder Monica S. Aakre i Solerunden barnehage.