MENY

Språkløyper 2016: Introduksjonssamlinger

De neste ukene arrangeres introduksjonssamlinger for skoler og barnehager som skal i gang med Språkløyper. Strategien settes i gang for fullt fra høsten. Under introduksjonssamlingene gir Lesesenteret og Skrivesenteret viktig innføring i bakgrunnen for strategien, med praksiseksempler, veiledning og erfaringer fra utprøvingen. Velkommen!

Høsten 2016 settes Språkløyper i gang for fullt. Språkløyper – Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving 2016–2019 har som mål at alle barn og elevers kompetanse skal styrkes innen språk, lesing og skriving. Særlig innsats skal rettes mot barn og elever med språkvansker, elever med lese- og skrivevansker, gutter, minoritetsspråklige og høyt presterende elever.

Les mer om Språkløyper.

Nå inviterer vi barnehager, skoler, videregående skoler, kommuner og fylkeskommuner som skal delta i Språkløyper til introduksjonssamlinger over hele Norge i april og mai.

Under introduksjonssamlingene vil deltakerne få:
- Innføring i Språkløyper fra Lesesenteret og Skrivesenteret
- Informasjon om hvordan gå i gang med strategien
- Mulighet til å møte andre deltakere i regionen
- Praktiske eksempler på hvordan jobbe med kompetanseutviklingspakkene
- Erfaringer fra utprøvingsåret 2015-2016
- Annen nødvendig informasjon og bakgrunn for å jobbe med strategien

Introduksjonssamlingene 2016::
Værnes: Quality Airport Hotel Værnes 22.4. kl 10–15
Stavanger: Clarion Hotel Energy 25.4. kl 10–15
Tromsø: Clarion Hotel The Edge 26.4. kl 10–15
Gardermoen: Scandic Oslo Airport 27.4. kl 10–15
Kristiansand: Clarion Hotel Ernst 28.4. kl 10–15
Asker: Scandic Asker 29.4. kl 10–15
Ålesund: Scandic Parken 3.5. kl 10–15

Deltakelse på introduksjonssamlingene er gratis og inkluderer lunsj.
Det medfører ingen forpliktelser ved å delta.

For mer informasjon, gå til Språkløypers nettsider, les mer hos Regjeringen.no eller følg Språkløyper på Facebook.

Lærer og barnehagebrn.