MENY

Språk og vokabular-pakke har blitt ny

Språkløyper-pakken Å arbeide med språk og vokabular er ute i oppgradert versjon, til bruk på barnetrinnet.

Den var ein av dei første Språkløyper-pakkane, og nå har den fått ei oppussing.

Å arbeide med språk og vokabular er i haust ute i ny versjon, med ni økter til bruk på barnetrinnet.

Målet med denne kompetanseutviklingspakken er å gi kunnskap om korleis ein kan etablera ein praksis der arbeidet med å utvikla den språklege dugleiken til elevane blir ein integrert og sjølvsagt del av undervisinga i alle fag. Som det blir sagt i innleiinga: Alle fag består av språk.

Spørsmål som er sentrale i pakken er blant andre:

Hva er et funksjonelt språksyn og hvilke betydning har det for språkopplæringen?

Hva kjennetegner et språkstimulerende læringsmiljø?

Hvorfor er dialogen fremhevet så sterkt i Kunnskapsløftet?

Hva er sammenhengen mellom ordforråd og leseforståelse?

Hvilke ord er nyttige å jobbe med?

Les òg:

Derfor er lesing og skriving viktig også i design og håndverk Håndverksfagene har hatt en sterk muntlig tradisjon, men den teknologiske utviklingen øker kravene til gode lese- og skriveferdigheter også her.

Språkvanskar hjå skulebarn – kva kan du gjera? Språkløypers nye kompetanseutviklingspakke gir deg svar dersom du uroar deg over elevar i klassen som ikkje tileignar seg språk som vanleg.

Slik lukkast du med nynorsk som sidemål på ungdomstrinnet Jau, vi kan! Denne nye Språkløyper-pakken og høgskulelektor Hjalmar Eiksund har råda du som lærar treng for å gi undervisinga ein ekstra boost.