MENY

Skriv! Les!

Denne uken arrangerer Lesesenteret den nordiske forskerkonferansen om lesing, skriving og literacy.

Lesesenteret er glade for å kunne ønske velkommen til årets Skriv! Les!-konferanse i Stavanger. Konferansen arrangeres for tredje gang, og samler nordiske lese- og skriveforskere til samme torg samtidig.

Årets program er variert og spennende, med norske og internasjonale deltakere. Konferansen arrangeres igjen som et felles prosjekt mellom Skrivesenteret i Trondheim og Lesesenteret i Stavanger. Som nasjonale sentre jobber Lesesenteret og Skrivesenteret med to forskningsfelt som er tett knyttet opp til hverandre. Konferansen er en viktig arena for kunnskapsutvikling og -utveksling mellom forskere fra begge forskningsfeltene.

Håpet er at konferansen fortsatt skal bidra til flere og større nettverk mellom lese- og skrivefeltet, og at forskningsfellesskapet kan bidra til å sette dagorden for fremtidens skrive- og leseforskning – til individets og samfunnets beste.

Fullt program kan du lese her.