MENY

Skap et språkstimulerende miljø

Hvor mye kunnskap har du om 2-åringers språkbruk og språkutvikling, og hvordan legger du til rette for et språkstimulerende miljø i barnehagen? Lesesenteret har laget to filmer med fokus på dette.

Et godt språkmiljø skapes ikke av seg selv. Det krever systematisk kunnskap om ungenes språkferdigheter og bevisste voksne som setter fokus på språk i de dagligdagse aktivitetene i barnehagen.

”Hvis de små ungene skal lære språk, så må de også høre språk” sier de ansatte i Regnbuen barnehage.

I denne barnehagen setter de ansatte fokus på at et godt språkmiljø skal prege alle situasjoner i barnas hverdag – ved leking inne og ute, ved måltider, ved påkledning og ved stellesituasjoner. De snakker med barna om hva de har opplevd, leser bøker sammen, synger sammen, forteller eventyr og lytter til det barna har å si.

Ved lunsjbordet blir det for eksempel mange samtaler rundt det som finnes på bordet. Et måltid kan derfor lære barna mye om antall, rom og form, for eksempel ved at barna forteller om de vil ha en hel eller en halv skive, det lille eller det store knekkebrødet.

De ansatte forteller også at de bevisst skiller mellom fortid og nåtid ved at de snakker om hva som har skjedd, og forbereder ungene på hva som skal skje. De setter også fokus på å ikke bruke ordene ”den” og ”det”, men at både objekter og aktiviteter skal benevnes.

Hvordan jobbe systematisk med språk?
Barnehagene som har vært med i Stavangerprosjektet har over flere år satset spesielt på barnehagen som språkstimulerende miljø, og nå er det laget to filmer som setter fokus på hvordan de ansatte ved Regnbuen barnehage jobber systematisk med språk i hverdagen.

Filmene er korte og egner seg svært godt til bruk på personal- og foreldremøter. De kan gjerne brukes som utgangspunkt for refleksjon og diskusjon.

Film 1: Å ha et blikk for 2-åringers språk
Et godt språkmiljø i barnehagen skapes ikke av seg selv. Denne filmen fokuserer på barnehageansattes kunnskap om 2-åringers språkbruk og språkutvikling.

Film 2: Språkstimulering, 2-åringer
- Hva er egentlig grunnen til at vi snakker og snakker med de små barna? Denne filmen handler om barnehagens språkstimuleringsarbeid i praksis – med fokus på 2-åringer spesielt.

Spennende prosjekt
Universitetslektor Trude Hoel ved Lesesenteret påpeker at det som gjør disse filmene ekstra spesielle, er at de handler om 2-åringer:

- 2-åringers språk er ikke nødvendigvis lett gjenkjennelig for voksne som ikke kjenner barna godt. Ordene er gjerne preget av forenklinger og kommunikasjonen mellom voksne - barn og barn - barn er like mye preget av kroppsspråk og blikkontakt som av verbalspråket. Derfor har dette vært et veldig spennende prosjekt for oss som har jobbet med filmene: Klarer vi å fange opp og formidle 2-åringenes språk- og kommunikative kompetanse på en god måte på film?


Tekst: Alexandra Halsan
 


 

 

 

 

Barnehagebarn spiser lunsj

De ansatte ved Regnbuen barnehage jobber systematisk med språk i hverdagen.