MENY

Seminar: Begynneropplæring i lesing og opplegg for elever som blir hengende etter i leseutviklingen.

Seminar med professor James Chapman fra Massey University i New Zealand. Forelesningene på seminaret streames.

Chapman har vært en aktiv leseforsker siden begynnelsen av 1980-tallet (se publikasjoner her).
Han har spesielt arbeidet med begynneropplæring, lesevansker samt sammenhenger mellom motivasjon for lesing og leseutvikling.

I dette seminaret vil vi sette spesielt fokus på begynneropplæring i lesing og opplegg for elever som blir hengende etter i leseutviklingen.

Sted: HL-U303
Tid: 27. september

1215-1300:        Begynneropplæring og leseutvikling

I dette innlegget presenterer James Chapman resultater fra en nylig gjennomført longitudinell studie av læreres leseundervisning og elevenes leseutvikling de første årene på skolen på New Zealand. Presentasjonen vil gi oss grunnlag for å reflektere over effektive og mindre effektive praksiser i begynneropplæringen.

1315-1400:        Reading Recovery

Reading Recovery er et opplegg utviklet for å elever som strever med lesing etter det første året med formell leseopplæring (se mer her: https://readingrecoveryworks.org/).Opplegget ble utviklet på New Zealand på 1970-tallet og har fått stor utbredelse (langt ut over New Zealands grenser). I dette innlegget setter James Chapman fokus på elever som ikke ser ut til å profittere på dette opplegget. Presentasjonen gir grunnlag for å diskutere hva som er effektive ingredienser i opplegg for svake lesere – og hvilke elever som profitterer på hva.

1415-1600         Diskusjon med utgangspunkt i Chapmans innlegg ledet av Oddny Solheim

 

 

 

James Chapman

Professor James Chapman