MENY

Samarbeider om elevers læring

Kan flere lærere i klasserommet føre til at elevene får bedre tilpasset opplæring og dermed lærer mer? Det er ett av spørsmålene forskerne i "Two Teachers» vil finne svar på. Lesesenteret leder prosjektet, men samarbeider tett med Læringsmiljøsenteret, Handelshøgskolen UiS og flere andre nasjonale og internasjonale partnere. Slikt tverrfaglig samarbeid innen forskning vil bli stadig viktigere, sier forskningsdirektør Troels G. Jacobsen ved UiS.

Førsteamanuensis og prosjektleder Oddny Judith Solheim og forskningsdirektør Troels G. Jacobsen. Førsteamanuensis og prosjektleder Oddny Judith Solheim og forskningsdirektør Troels G. Jacobsen.

– Skole er komplekst. Vi vet at lærerens kunnskap, interaksjonen mellom lærer og elev og læringsmiljøet i klassen alle er viktige faktorer for elevenes læring.  Vi vet mindre om effekten av flere lærere inn i klasserommet. Opplæringsloven sier at norske skoler skal ha økt lærertetthet på 1. til 4. trinn i norsk og matematikk, men vi vet svært lite om hvordan disse ressursene bør brukes for å ha størst mulig effekt for elevenes læring, sier førsteamanuensis og prosjektleder Oddny Judith Solheim ved Lesesenteret. I forskningsprosjektet Two Teachers søker Solheim og hennes forskerkolleger å få en helhetlig forståelse av effekten av økt lærertetthet på leseopplæringa. I tillegg til forskergruppen fra Lesesenteret, henter prosjektet krefter fra Læringsmiljøsenteret og Handelshøgskolen UiS – i tillegg til nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere

Se hele forskergruppen her. 

Økt handlingsrom
– Tidlig innsats og tilpasset opplæring er viktige stikkord. Vi vil se på hvordan lærerne kan utnytte det økte handlingsrommet de får når de er flere lærere i klasserommet, slik at elevene lærer mer, forklarer Solheim.

Two Teachers vant forskningsmidlene i skarp konkurranse med flere andre store norske forskningsmiljøer. Forskningsdirektør Troels G Jacobsen er stolt over at forskningsmiljøene ved universitetet samarbeider i ett av de største forskningsprosjektene i UiS' historie.

– En tverrfaglig tilnærming i forskning, der flere fagfelt samarbeider for å løse utfordringene samfunnet står foran, er fremtiden. Det er en styrke for hele UiS at dere har oppnådd et slikt samarbeid i dette prosjektet, påpekte forskningsdirektøren da han tirsdag besøkte Lesesenteret i forbindelse med tildelingen av Two Teachers.

Les også: Skal forske på effekten av flere lærere i klasserommet.

Samlende for senteret
Som nasjonalt senter under Utdanningsdirektoratet har Lesesenteret ansvar for leseopplæring og leseutvikling i norske skoler. Ved siden av Læringsmiljøsenteret, er Lesesenteret ett av to nasjonale senter som også driver med forskning. Prosjektet har en ramme på 160 millioner, hvorav 32 millioner går til prosjektet direkte. At Lesesenteret får tildelt et forskningsprosjekt av denne størrelsesorden flere år skyldes mange års solid satsing på forskning i kombinasjon med utviklingsarbeid, sier Solheim. 

– Et suksesskriterium har vært at vi har klart å holde sammen kvantitative og kvalitative tilnærminger, det vil si både kvantitative spesialpedagogiske tilnærminger og kvalitative literacy-tilnærminger. Denne grunnleggende tverrfaglige tilnærmingen til lesing og literacy er derfor også noe vi har lagt til grunn ved etableringen av tidsskriftet Nordic Journal of Literacy Research, sier Solheim. 

— Gjennom Two Teachers  tar vi nye steg i det som er senterets hovudfokus, nemlig arbeidet med å gi mangfoldet av barn som begynner på skolen tilgang til skriften og tekstkulturen, som grunnlag for deltakelse i samfunnet. Dette vil være en av samfunnets virkelig store utfordringer framover, sier Solheim