MENY

Presentasjoner fra fagkonferansen om PIRLS 2016

Her kan du laste ned presentasjonene fra fagkonferansen om PIRLS 2016. Presentasjonene legges ut fortløpende, så snart de er tilpasset og gjort publiserbare av foredragsholderne.

Plenumsforedrag:

PIRLS 2016: Hovedresultatene sett med norske øyne – Egil Gabrielsen, Lesesenteret (Prosjektleder for PIRLS 2016 i Norge)

Norske resultater fra ePIRLS – Hildegunn Støle, Lesesenteret.

Flerspråklige elevers leseresultater – Olaug Strand, Lesesenteret.

Elever som strever med lesingKjersti Lundetræ, Lesesenteret.

 

 

Parallellsesjoner:

Er det sammenheng mellom skolemiljø og elevenes leseferdigheter?Oddny Judith Solheim, Lesesenteret.

Lærerens betydning for norske elevers leseresultater – hva forteller PIRLS 2016?Unni Fuglestad og Toril F. Hoem, Lesesenteret.

By og land; hand i hand? I hvilken grad reflekterer de norske PIRLS-resultatene enhetsskoleprinsippet på kommunenivå? – Egil Gabrielsen, Lesesenteret.

Ordgjenkjenning og leseforståelse hos elever på 4. og 5. trinnMargunn Mossige, Lesesenteret.

Hva lærerne rapporterer om egen undervisning i lesestrategier Ingeborg Margrete Berge og Lise Helgevold, Lesesenteret.

Gutte- og jentelesere i topp og bunn. En utforsking av leserprofilerOddny J. Solheim og Aslaug Gourvennec, Lesesenteret.

 

 

Plenumsforedrag:

 

Indikerer de norske PIRLS-resultatene et behov for å justere retningslinjene for skolestartsalder? – Kjersti Lundetræ og Egil Gabrielsen, Lesesenteret.