MENY

PIRLS-boka er klar

PIRLS-boka «Over kneiken? Leseferdighet på 4. og 5. trinn i et tiårsperspektiv» ser på lesetrender og utviklingen i leseferdigheter over ti år.

PIRLS gjennomføres i regi av organisasjonen IEA (International Association of the Evaluation of Education Achievement). I Norge har Lesesenteret hatt ansvar for undersøkelsen som gjennom føres hvert femte år. I Norge har skoleelever på både 4. og 5. trinn deltatt i undersøkelsen.

Boka «Over kneiken? Leseferdighet på 4. og 5. trinn i et tiårsperspektiv» er en artikkelsamling med utdypende drøftinger av data som i desember 2012 ble presentert i den internasjonale og den nasjonale rapporten fra PIRLS 2011. Fordi PIRLS er en trendstudie, inneholder flere av artiklene sammenlikninger med de med de norske og de nordiske resultatene fra PIRLS 2001 og PIRLS 2006. I boken slås det fast at norske elever har hatt positiv utvikling i leseferdigheter.

Egil Gabrielsen og Ragnar Gees Solheim ved Lesesenteret har vært redaktører for boka. I tillegg har Nina Nøttaasen Gabrielsen, Kjersti Langvik, Oddny Judith Solheim og Kjersti Lundetræ skrevet artikler i boka.


Last ned og les kapitlene i boka:

Les om tidligere PIRLS