MENY

På Sporet-manualen

Manualen På sporet inneholder instruksjoner til 100 undervisningsøkter og er utarbeidet med tanke på å fremme ferdigheter som er avgjørende for at elever skal lykkes med lesing.

Last ned manualen

Målet med treningsopplegget fra På sporet er å bidra til å redusere andelen elever som utvikler lese- og skrivevansker. Dette forsøker vi å oppnå gjennom å gi elever som risikerer å utvikle lesevansker, tidlig og intensiv innsats før de opplever nederlag, redusert motivasjon og lavere tiltro til egne ferdigheter.

Manualen til På Sporet inneholder 100 undervisningsøkter som benytter samme metodikk som ble brukt i forskningsprosjektet. Øktene er fordelt over 25 uker. Hver økt består av fire korte økter à 10 eller 15 minutt, kalt ABC, LES, SKRIV og FORSTÅ. Instruksjonene til hver ABC, LES, SKRIV og FORSTÅ-økt er beskrevet over to sider, slik at der er ett oppslag for hver dag.

Treningsopplegget i manualen baseres på bruk av dataspillet GraphoGame, småbøker og appen Skoleskrift.


Last ned manualen på bokmål (PDF– 2,7 MB)
Ikke tilgjengelig i papirformat.

Lenke til manualen på nynorsk (frå Nynorsksenteret)

Lister med oversikt over aktuelle bøker på bokmål (PDF-format – 4,1 MB)

Liste med oversikt over aktuelle bøker på nynorsk (frå Nynorsksenteret)


Trykk her for å finne alt om På Sporet.

På Sporet-manualen