MENY

Opptak av åpen forelesning om dybdelesing

Opptak av åpen forelesning med professor Frank Hakemulder om temaet "deep reading".

Filosofer, pedagoger og litteraturvitere har helt siden antikken kommet med sterke påstander om hvordan lesing av litteratur påvirker leseren. Litterær lesing har blitt antatt å gi viktige bidrag til samfunnsdeltakelse og personlig vekst. Det er blant annet hevdet at lesernes simulering av opplevelsene til karakterene i litteraturen fører til at man utvikler empatiske evner, og at leserne blir mer selvreflekterte ved å forholde seg til litteratur.

I løpet av de siste tiårene har noen av disse århundregamle påstandene funnet støtte både i kvalitativ og kvantitativ forskning. Resultatene er imidlertid ofte korrelasjonsmessige, de mangler replikasjoner, og er vanskelige å generalisere.

Frank Hakemulder og hans medforskere hevder at det er viktig å se på hva slags tekster man leser. I sin forelesning vil Hakemulder hevde at måten tekster leses  sannsynligvis er en betingelse for de påståtte effektene. Han vil også diskutere konsekvenser for utdanning og fremtidig forskning.

Om forskeren

Frank Hakemulder er litteraturviter, med spesialisering på litteraturpsykologi. Han er leder av nederlandske forskningsprosjekter som omhandler opplevelsen av absorpsjon i fiktive verdener, og effektene det å lese litteratur har på ens oppfatning av seg selv og andre. Hakemulder er førsteamanuensis ved Institutt for media og kulturstudier ved Utrecht University og Professor II ved Lesesenteret, UiS.

E-post: F.Hakemulder@uu.nl

Frank Hakemulder