MENY

Opprykk til dosent

Egil Gabrielsen har blitt tildelt opprykk til dosent ved Nasjonalt senter for leseforskning og leseopplæring.

Gabrielsen har siden 2003 vært førsteamanuensis ved Lesesenteret, Universitetet i Stavanger. Hans forskningsområder er knyttet til leseferdighet hos barn, unge og voksne; PIAAC 2012 (Programme for International Assessment of Adult Competencies); PIRLS 2011 og PIRLS 2016 (Progress in Reading Literacy Survey). 

Han har også over lang tid arbeidet med temaet skikkethetsvurdering i profesjonsutdanninger.

I dag er Gabrielsen knyttet til flere internasjonale prosjekter som har utgangspunkt i PIAAC 2012 (Program for international assessment of adult competencies).

BAKGRUNN
Egil Gabrielsen har vært høgskolelektor i pedagogikk (1978–85) og undervisningsleder for allmennlærerutdanningen (1985–1994) ved Stavanger lærerhøgskole; leder av Forskerforbundets forening for lærerutdanning (1994–96); nasjonal prosjektleder og førstelektor/førsteamanuensis ved Senter for leseforsking fra 1996, med ansvar for IALS (International Adult Literacy Survey) til 2000 og for ALL (Adult Literacy and Life Skills) (2000–2007). Fra 2007–2011 var Gabrielsen prorektor ved UiS.

Gabrielsens forskning har vært sentral i debatten om norsk skole og opplæring de siste årene.

 

Egil Gabrielsen

Egil Gabrielsen