MENY

Oppdaterte småbøker

Lesesenterets oversikt over småbøker har fått en skikkelig opprydning. Her gir vi deg en ryddig oversikt over småbøker fra flere forlag, delt inn etter nivå og tema.

Elever leser bøker. Småbøker er delt inn i nivåer, tilpasset elevens lesenivå.

Her finner du oversikt over småbøker på markedet, på bokmål og nynorsk.
Småbøker er bøker som er inndelt etter nivå, med stigende vanskelighetsgrad og tekstmengde.

Lesesenterets liste over småbrøker presenterer serier fra ulike forlag. Noen av bøkene kan bestilles enkeltvis, mens andre må kjøpes i pakker. Mange tilbyr også bøkene digitalt; som e- bøker eller apper. Dette blir det opplyst om under den enkelte tittel. Hvis bøkene har tekst med store bokstaver er dette presisert.

Nivåinndelig

Oversikten er delt inn i syv nivåer, med stigende vanskelighetsgrad og tekstmengde. Lesesenterets nivåinndeling bygger på lesefaglige vurderinger. Disse er i all hovedsak kvantitative I tillegg er bøkene kategorisert etter tema. Enkelte temaer har underkategorier. Oversikten finnes både på nynorsk og bokmål. Under hvert nivå finnes også en utskriftsvennlig oversikt, samt lenke til bestilling.

Det er ingen faste kriterier for nivåinndeling i Norge.  Her opererer forlagene med egne nivåinndelinger, basert på egne faglige vurderinger. Bøkene er skrevet med tanke på metoden veiledet lesing og for elever med lese- og skrivevansker. Samtidig egner bøkene seg også til repetert lesing og lystlesing.

Siden har også ett nivå som heter «lengre sammenhengende tekster». Dette nivået dekker det som tidligere var nivå 8-11. Bøkene som presenteres her er ikke kategorisert etter tema. Her gis det bare noen eksempler på serier og bøker som kan være aktuelle. Når barnet har leseferdigheter som overstiger nivå 7, er også bibliotekene gode ressurser til å finne gode bøker.

Her finner du oversikt over småbøker på markedet, på bokmål og nynorsk.