MENY

Nytt observasjonsmateriell i matematikk for barnehagen

For første gang får alle landets barnehager nå tilbud om et observasjonsmateriell i matematikk. MIO (Matematikken – Individet – Omgivelsene) skal lette arbeidet med det nye fagområdet antall, rom og form i rammeplanen og gjøre overgangen fra barnehage til skole enklere.

 

- Vi har et stort behov for at elever i skolen skal få bedre matematikkunnskaper. Det er derfor viktig å starte arbeidet tidlig og gjøre barn alt mens de er i barnehagen, nysgjerrige på matematikk, har kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell uttalt.

Observasjon og oppfølging

MIO består av en praktisk håndbok og observasjonsark til utfylling.Håndbokaskal øke barnehagepersonalets kunnskap om barns tidlige matematikkutvikling og inspirere til økt fokus på matematikk i lek og hverdagsaktiviteter. Ved hjelp av observasjonsarkene observeres barnas matematikkutvikling. Barnehagen tilrettelegger aktiviteter ut i fra dette.

Slik bidrar MIO til god matematisk utvikling hos alle og til at barn som står i fare for å utvikle matematikkvansker blir fanget opp på et tidlig tidspunkt.

Oppsiktsvekkende prosjekt

MIO er utviklet i samarbeid mellom Sørlandet kompetansesenter og Universitetet i Stavanger. Med hjelp fra førskolelærere er MIO prøvd ut på over 1000 barnehagebarn rundt i landet. Prosjektethar vakt oppsikt i hele Norden, som det eneste i sitt slag innenfor matematikk, og Danmark vil nå prøve ut MIO.

MIO blir utgitt på Aschehoug forlag.