MENY

Nye redaktører for NJLR

Professor Marte Blikstad-Balas er i spissen for den nye redaksjonen i Nordic Journal of Literacy Research.

Marte Blikstad-Balas (UiO), Gustaf B. Skar (NTNU), Michael Tengberg (Karlstads universitet) og Arild Michel Bakken (UiS) utgjør den nye redaktørkvartetten i tidsskriftet Nordic Journal of Literacy Research (NJLR).

Har etablert seg innenfor nordisk literacy-forskning

NJLR er et nordisk tidsskrift for forskning innen lesing, skriving og literacy, og gis ut på Cappelen Damm Akademisk. Tidsskriftet ble etablert i 2015, og hadde da som mål å etablere seg som det naturlige førstevalget for alle som ønsker å formidle eller tilegne seg kunnskap og innsikt om literacy i et nordisk perspektiv.

Fem år senere har NJLR langt på vei nådd disse ambisjonene. Antallet artikler har økt jevnt, og leserskaren blir stadig større.

– Jeg tør påstå at NJLR er blitt det naturlige førstevalget for nordiske forskere opptatt av literacy, noe som var den uttalte ambisjonen i starten. Dette er imponerende, og forteller at det var og er behov for et eget tidsskrift på dette feltet i Norden. I tillegg sier det mye om jobben som er gjort av den første redaksjonen. Vi nye redaktører er både glade og ydmyke for å overta ansvaret for et tidsskrift vi verdsetter svært høyt, sier Blikstad-Balas.

Ønsker mer variasjon og en enda mer nordisk profil

NJLRs grunnleggere og første redaktører var Per Henning Uppstad, Oddny J. Solheim og Atle Skaftun ved Lesesenteret, UiS. I tillegg har tidsskriftet hatt et redaksjonsråd bestående av sentrale og aktive literacyforskere i de nordiske landene.

Nå er målet å utvikle både innholdet i tidsskriftet og det nordiske perspektivet.

– Vi vil fortsette å publisere artikler som holder et høyt faglig nivå, og som omhandler literacy både innenfor og utenfor utdanningsfeltet. I tillegg ønsker vi å fortsette arbeidet med å utvide både den metodologiske og den teoretiske bredden i publikasjonene. Vi vil fortsatt publisere kvalitative studier av høy kvalitet, men vi ønsker i tillegg å få inn mer kvantitativ forskning, samt forskning som kombinerer kvalitative og kvantitative tilnærminger. I tillegg ønsker vi forskning på tidlig literacy, fra barnehage til barneskole, særlig velkommen, sier Blikstad-Balas.

Den nye redaksjonen består av to nordmenn og to svensker (hvorav en er ansatt på NTNU og bosatt i Trondheim), noe som reflekterer ambisjonen om å satse enda mer på det nordiske.

– NJLR har til nå publisert primært norsk, svensk og dansk forskning, men vi ønsker bidragsytere også fra Finland og Island. Ikke minst oppfordrer vi forskere som samarbeider på tvers av de nordiske landene til å publisere hos oss, sier den ferske redaktøren.

Om redaksjonen

Marte Blikstad-Balas er professor i norskdidaktikk ved Universitetet i Oslo og professor II ved Universitetet i Stavanger. Hun er også nestleder for det nordiske senteret for fremragende forskning QUINT- Quality in Nordic Teaching. Blikstad-Balas forsker på literacy i ulike skolekontekster, og er spesielt opptatt av hvordan digitalisering endrer skolens måter å bruke tekster på.  Et annet område som opptar henne er forskningsmetodologi. Blikstad-Balas har publisert en rekke vitenskapelige artikler om literacy, blant annet i Written Communication, Literacy, Reading Research Quarterly - og selvsagt også Nordic Journal of Literacy Research.

Arild Michel Bakken er førsteamanuensis i lesevitenskap ved Lesesenteret. Han har doktorgrad i litteratur og forsker på lesing i skolen. Forskningen hans handler særlig om utvikling og bruk av leseprøver, samt lesing av litteratur i begynneropplæringen.

Gustaf B. Skar er professor ved Skrivesenteret (NTNU). Han har bakgrunn som lærer i svensk og har de siste årene arbeidet med prøveutvikling og forskning på skrive- og lesedidaktikk, samt vurdering av skrive- og leseferdigheter. 

Michael Tengberg er professor i pedagogisk arbeid ved Karlstads universitet. Hans forskning handler først og fremst om lesing og leseundervisning, og inkluderer blant annet analyser av klasseromsundervisning, konstruksjon og bruk av leseprøver samt intervensjonsstudier for å prøve ut effekter og utvikle arbeidsmåter i skolen. Tengberg er blant annet aktiv i det det nordiske forskningssenteret QUINT (Quality in Nordic Teaching) og jobber også med regionalt basert profesjonsutvikling for svensklærere.

Nordic Journal of Literacy Research 

Tekst: Elisabeth Rongved, kommunikasjonsrådgiver, Lesesenteret
 

Marte Blikstad Balas, Michael Tengberg, Gustaf B. Skar, Arild Michel Bakken.

Marte Blikstad Balas, Michael Tengberg, Gustaf B. Skar, Arild Michel Bakken.