MENY

Ny professor ved Lesesenteret

Per Henning Uppstad er tilsatt som professor i spesialpedagogikk ved Lesesenteret.

Per Henning Uppstad (44) har siden 2005 arbeidet som førsteamanuensis i lesevitenskap ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning, og ved Høgskolen i Stavanger som høgskolelektor og stipendiat siden 1997.

Uppstad har bakgrunn i nordisk språk med cand philol fra Universitetet i Bergen (1994), og har PhD i allmenn lingvistikk fra Lunds Universitet (2005) med en avhandling om lingvistisk filosofi i dysleksiforskningen. 

Uppstad har publisert en rekke vitenskapelige artikler, og er en aktiv forskningsformidler. Han har gitt ut boka Det flerspråklige mennesket. Ei grunnbok om skriftspråklæring (2008), sammen med Åse Kari Hansen Wagner og Sven Strömqvist, og boka Leseboka – Leseopplæring i alle fag på ungdomstrinnet (2014), sammen med Atle Skaftun og Oddny Judith Solheim. Han er for tiden områdeleder for forskning ved Lesesenteret, og var i tidsrommet 2009-11 leder for PhD-programmet i Lesevitenskap.

Hans forskningsinteresser er nå særlig  knyttet til to NFR finansierte prosjekt: På sporet er et intervensjonsprosjektet som har som mål å undersøke effekten av  ulike typer spesialundervisning, og CATO – contextual aspects of text organisation, som har som mål å utvikle løsninger for neste generasjons stavekontroll/skrivestøtte.
 

Professor Per Henning Uppstad

Professor Per Henning Uppstad