MENY

Ny bok: Leselosboka

Mange er kjent med verktøyet Leselos, et forskningsbasert verktøy for å utvikle og styrke elevenes lesing. Nå er Leselosboka her. Boka gir en utvidet innsikt i tankene og prinsippene bak Leselos. Samtidig er den praktisk og klasseromsnær, skrevet for deg som vil sikre god leseopplæring i alle fag.

Lesing i klasserommet Leselos tar utgangspunkt i sentrale faktorer ved leseundervisningen, slik at disse kan danne grunnlag for undervisningen. (Illustrasjonsfoto: Getty)

Leselosboka er skrevet av Liv Engen og Lise Helgevold, som står bak undervisningsplanlegging- og observasjonsverktøyet Leselos. Boka er skrevet for lærere og lærerstudenter som ønsker å gi en gjennomtenkt og helhetlig leseopplæring.

Leselos tar utgangspunkt i sentrale faktorer ved leseundervisningen, slik at disse kan danne grunnlag for undervisningsplaner, observasjoner og undervisningshandlinger. Verktøyet består av en sirkelmodell og et observasjonsskjema som viser lesingens sentrale områder. Leselos bygger på et velkjent teoretisk rammeverk og gir en innføring i læringsteorier og leseteorier.

Leselosboka kan kjøpes hos Cappelen Damm Undervisning.

Nyttig for lærere og elever

– Sirkelmodellen og skjemaet skal brukes som en sjekkliste i lærernes undervisningsplanlegging,som grunnlag for observasjoner av elevenes leseferdighet og leseutvikling og som konkrete lese- og læringsmål for elevene. Slik er Leselos både nyttig for lærere som ønsker en god leseopplæring, og for elevene slik at de blir bevisste på hvordan de leser og hvordan de bør lese, sier Lise Helgevold.

– I utgangspunktet er Leselos et rammeverk for undervisningsplanlegging. Men Leselosboka kan både leses som en fagbok, og brukes som en håndbok, et oppslagsverk for daglig undervisningplanlegging der lesing er inkludert.

Bevissthet i undervisningen

Leselos tar utgangspunkt i at lesing er en kompleks ferdighet, som utvikles gjennom engasjement, elevenes forutsetninger, og sammenhengen lesingen foregår i. Leselos bygger også på en oppfatning om at elevene tilegner seg kunnskap når de får mulighet til å være aktive deltakere i egen kunnskapsutvikling gjennom sosiale samspillprosesser.

Et viktig utgangspunkt for Leselos er at det er i den daglige undervisningen og skolearbeidet at elevenes lesing utvikler og endrer seg.

– For å vurdere leseferdigheter og elevenes utvikling, er det ikke nok å støtte seg til ulike tester og/eller prøver. Disse viser oftest elevenes resultat i fohold til noen gitte tekster med oppgavesett, tatt på et gitt tidspunkt. Man må også følge med på hvordan elevene arbeider med og utvikler egen leseforståelse i timer ogi  perioder. Med trenet blikk må læreren gjøre en kvalifisert vurdering av elevenes ferdigheter, mens de jobber. Leselos hjelper læreren til å gjøre denne vurderingen, sier Helgevold.

– For elevene er det sentralt å bli bevisst hvordan de leser – å «koble seg på» sin egen læring. Det er dokumentert at elevene bør få undervisning i lesestrategier. Leselos legger vekt på at elevene må være aktive deltakere i sin egen læringsprosess.

Brukes i hele skolen

Forfatterne utnytter tenkning fra norsk og internasjonal forskning rundt lesestrategier og strategiundervisning. Leselos bygger på at lesing er en grunnleggende ferdighet, og verktøyet kan brukes av lærere i alle fag. Det er i hovedsak beregnet på elever og lærere i grunnskolen, men kan også brukes i videregående skole. Tenkningen rundt lesing i Leselos samsvarer med grunnlagstenkningen eksempelvis i den nasjonale satsingen Språkløyper.

For dem som allerede er kjent med Leselos, er Leselosboka en utvidelse av verktøyet slik det har vært kjent. Forfatterne har revidert observasjonsskjemaet og Leselos-sirkelen noe. I tillegg har forfatterne lagt vekt på å få med en rekke praksiseksempler i boka. Slik er Leselosboka mer omfattende enn den tidligere veiledningen.

Leselosboka kan kjøpes hos Cappelen Damm Undervisning.

Les mer om Leselos - en støtte for elevenes leseutvikling

Leselosboka

Liv Engen og Lise Helgevold: "Leselosboka" (Cappelen Damm Undervisning, 2017)