MENY

Ny artikkelsamling om forholdet mellom basisferdigheter og alder

Den nordiske forskningsgruppen SASLA har kommet ut med en publikasjon som ser nærmere på sammenhengen mellom basisferdigheter og alder.

Boka Associations between age and cognitive foundation skills in the Nordic countries: A closer look at the data, består av åtte artikler skrevet av ulike fagpersoner knyttet til den nordiske forskningsgruppen Skill acquisition, skill loss, and age (SASLA).

Forfatterne av boka har i hovedsak tatt utgangspunkt i dataene fra PIAAC-undersøkelsen (Programme for the International Assessment of Adult Competen­cies) fra Norge, Sverige, Danmark og Finland i sine undersøkelser av sammenhengen mellom alder og basisferdigheter.

Flere bidrag fra Lesesenteret
Førsteamanuensis Kjersti Lundetræ og førsteamanuensis Egil Gabrielsen ved Lesesenteret har bidratt med tre artikler:

  1. Background av Egil Gabrielsen, Kjersti Lundetræ, Jan-Eric Gustafsson og Mats Myrberg.
  2. Distributions of skills in the Nordic countries – a comparison av Egil Gabrielsen og Kjersti Lundetræ.
  3. A comparison of PIAAC and PISA results av Kjersti Lundetræ, Ari Skulkunen, Egil Gabrielsen og Antero Malin.

Forskningsprosjektet er finansiert av Nordforsk og er en del av det tematiske programmet “Education for tomorrow”.

Boka er hovedsakelig tilgjengelig som pdf online og kan lasts ned her

Faksimile: Associations between age and cognitive foundation skills in the Nordic countries: A closer look at the data