MENY

Norske tiåringer er dyktige nett-lesere

Norske elever er veldig gode til å lese informasjonstekster på internett, viser ePIRLS 2016. Men de ivrigste PC-brukerne er ikke de flinkeste skjermleserne.

epirls ePIRLS undersøker tiåringers ferdigheter i online informasjonslesing.

Digitale ressurser er blant de viktigste kildene til informasjon i dag, og for første gang er elevenes ferdigheter i å lese på skjerm derfor undersøkt i den store PIRLS-undersøkelsen. 3614 norske femteklassinger har deltatt i studien, og resultatene er gode.

– Det er bare elevene i Singapore som rangeres over Norge. Norske elever oppnår et gjennomsnitt på 568 poeng, som er godt over det internasjonale snittet, sier førsteamanuensis Hildegunn Støle ved Lesesenteret.

Det internasjonale gjennomsnittet i ePIRLS er på 500 poeng, og det var 14 land som deltok i den valgfri tilleggsundersøkelsen til PIRLS 2016.

Mindre kjønnsforskjeller

I både PIRLS og ePIRLS får jentene i snitt betraktelig bedre resultater enn guttene, men kjønnsforskjellen er noe mindre i ePIRLS – 18 poeng mer til jentene, i forhold til 22 poeng i den ordinære papirprøven.

– Dette kan tyde på at det digitale formatet passer guttene noe bedre enn papirformatet, sier Støle.

Ivrige boklesere er best på skjermlesing

Elever som sier at de leser hver dag eller nesten hver dag «for moro skyld», er de elevene som gjør det best – i ePIRLS så vel som på papirprøven. Dette gjaldt både for gutter og jenter, og funnet er overraskende, mener Støle.

– Ni prosent av elevene sier at de leser mer enn en time om dagen, og denne gruppen oppnår hele 606 poeng i ePIRLS. Det er like mange jenter som gutter som leser så mye. Til sammenligning er det de elevene som leser mindre enn 30 minutter om dagen, som får færrest poeng.

Mye nettsurfing har ikke sammenheng med gode resultater i ePIRLS

Barn som tilbringer mye tid foran PC-en er imidlertid ikke de beste skjermleserne.

– Det er ikke noe som tilsier at det å bruke mye tid på nettet på fritida har sammenheng med gode resultater i ePIRLS. For guttene er det faktisk omvendt. De guttene som gjør det best, er de guttene som oppgir at de surfer noe, men ikke mer enn 30 minutter om dagen. Utover dette synker guttenes skår i takt med at tiden brukt til nettsurfing overgår 30 minutter om dagen. De som er på nettet over to timer om dagen, får svakest resultat, sier Støle.

Blant jentene er det de som surfer opptil 30 minutter om dagen og 1-2 timer om dagen som gjør det best i ePIRLS.

– Men her er det viktig at vi snakker om sammenhenger, og ikke forklaringer. Vi kan ikke si at mye nettsurfing fører til svakt resultat på ePIRLS. Forklaringen kan like gjerne være at de svakeste leserne er de mest ivrige nettsurferne, eller at de er mindre effektive og bruker lengre tid. Det kan også hende at disse elevene har færre fritidsaktiviteter, og dermed mer tid til disposisjon til nettsurfing, enn tiåringer som har mye annet å gjøre på fritida, sier Støle.

Viktig å jobbe med lesing

Resultatene fra ePIRLS 2016 viser at skolen og hjemmet bør fortsette å jobbe for elevenes motivasjon for å lese, også i den digitale tidsalder, og også når elevene har nådd en alder der digitale fritidsaktiviteter tar mye tid.

– De samme faktorene som forklarer god papirlesing, ser ut til å gjelde også for forståelsen når man leser på skjerm. Faktorer som har sammenheng med høye leseprestasjoner er sosiokulturell bakgrunn, ressurser hjemme og at barnet leser for moro skyld, sier Støle.

Tekst: Elisabeth Rongved, kommunikasjonsrådgiver, Lesesenteret

Les alle saker om PIRLS 2016