MENY

Nettstudie for barnehagelærere

Er du barnehagelærer? Nå kan du ta helt nettbasert videreutdanning i barns språkutvikling og språklæring. Studiet er på masternivå og gir 30 studiepoeng. Les mer og søk i dag!

Barnehagelærer med barn i fanget Innholdet i videreutdanningen Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen ligger tett opp til barnehagehverdagen, og gjør at kombinasjonen jobb og studier blir naturlig.

NB. Siden dette studiet er på masternivå, vil det være relevant også for deg som har tatt Videreutdanning i barns språklæring og språkutvikling 1 tidligere. 

Barns språkutvikling og språklæring som nettstudium er en videreutdanning på deltid for barnehagelærere som er i jobb. Studiet går over ett år, er på masternivå og gir 30 studiepoeng.

Gjennom studiet skal studentene få kunnskap om hvordan man kan legge til rette for et godt språkmiljø for alle barna i barnehagen.

Emneansvarlige er forskere og fagpersoner ved Lesesenteret og Universitetet i Stavanger, og studiet er praksisnært og knyttet til den norske barnehagehverdagen. Nettversjonen av studiet har samme faglige kvalitet og gir like godt utbytte for studentene som den samlingsbaserte versjonen.

Les også: Slik lykkes du med videreutdanning ved siden av jobb

Les mer og søk på studiet.

Populært i distriktene

Antallet søkere var overveldende da Barns språklæring og språkutvikling startet opp på nett, med 191 søkere til 65 studieplasser. Emneansvarlig Gunn Helen Ofstad er ikke overrasket over at så mange ønsker å ta videreutdanning på nettet.

– Studentene kommer fra hele landet, og mange bor i distriktene. Studentene våre er i jobb, og mange har familier og travle liv. Med nettstudier kan du i stor grad legge opp studiehverdagen din slik at det er tilpasset din situasjon, sier hun.


Nettstudiet har samme kvalitet som de samlingsbaserte viderutdanningene ved Lesesenteret, og er en praktisk måte å studere på. 

Gode tilbakemeldinger

Tilbakemeldingene fra studentene er gode:"Godt innhold med oppdatert pensum og ny forskning," "Veldig spennende temaer," "Svært lærerikt studie, som gir oss mye å reflektere over," "Veldig profesjonelt, svært kunnskapsrik veileder. Et ryddig studium med god kommunikasjon," er noe av responsen fra evalueringene. 

I tillegg løfter studentene frem at det er høy kvalitet på nettforelesningene, og at særlig de mange korte fagfilmene har vært av stor verdi.

Ofstad er på sin side imponert over det faglige nivået hos studentene.

– Dette er kunnskapsrike og engasjerte barnehagelærere som brenner for faget sitt. Det kommer godt med å være sulten på mer kunnskap når man skal gjennomføre en videreutdanning, sier Ofstad. 

Praksisnært innhold

Barns språkutvikling og språklæring har blant annet temaer som barns språkutvikling, flerspråklig utvikling, språkvansker, språkstimulerende aktiviteter, tidlig innsats og observasjon, kartlegging og tiltak.

Studiet er lagt opp modulvis, med ett tema for hver modul, som avsluttes med en innlevering. Slik sikrer man en god og naturlig progresjon, samtidig som arbeidsmengden er overkommelig.

– Innholdet i studiet og oppgavene studentene skal besvare ligger tett opp til barnehagehverdagen. På den måten blir det en naturlig kombinasjon mellom jobb og studier, forklarer Ofstad.

Kjenner studentenes hverdag

Ofstad og kollegene hennes ved Lesesenteret har lang erfaring med å drive videreutdanninger for barnehagelærere som er i jobb, og kjenner godt til hverdagen der ute.

– Vi vet at det kan være litt ensomt og krevende å ta en videreutdanning, og nettstudentene sitter jo litt på hver sin kant. Derfor legger vi vekt på en god og tett oppfølging både med jevnlige videokonferanser og på e-post, og vi forsøker å tilrettelegge videokonferansene slik at de passer for alle. Det er viktig for oss at studentene ikke føler seg alene, derfor har vi delt dem inn i grupper basert på hvor de bor i landet. Gruppene velger selv hvordan de ønsker å holde kontakten, og sosiale medier er en god løsning her, forteller hun.

E tar også høyde for at det er lenge siden studietiden for mange. Det å skrive oppgaver kan virke utfordrende.

– Også her vet vi at det aller meste handler om øving og erfaring. Derfor begynner vi forsiktig, og øker kravene etter hvert som studentene blir tryggere og mer erfarne i rollen. Målet er at alle skal være i stand til å skrive en god eksamensbesvarelse til slutt.

Får praktisk hjelp og støtte

Det er både unge og godt voksne i dagens kull, og de færreste hadde erfaring med nettstudier fra før. Det tekniske knyttet til å studere på denne måten har imidlertid ikke vært noe problem.

– Vi var jo litt usikre på om vi greide å kommunisere slik at alle fikk en god studiestart, og har et helt team med teknisk og faglig støtte her. Blant annet fikk studentene en oppstartspakke med hodetelefoner og minnepinne med instruksjoner. Det viste seg å fungere helt fint, sier Ofstad.

Tilgjengelig fra høsten 2020

Barns språkutvikling og språklæring tilbys fra høsten 2020 som samlingsbasert og nettbasert versjon. Søknad åpner 1. februar. Kvalifiserte søkere er barnehagelærere eller personer med annen treårig pedagogisk høyskoleutdanning med videreutdanning i barnehagepedagogikk som kvalifiserer for pedagogisk lederstilling i barnehage. Studentene må være ansatt i en barnehage i studieåret.

Utdanningsdirektoratet gir tilretteleggingsmidler på 70 000 kroner til arbeidsgiver for hver student som tar studiet.  

Les mer og søk på studiet.

Tekst og foto: Lesesenteret og Getty

Gunn Helen Ofstad

Gunn Helen Ofstad