MENY

Nasjonal konferanse om lesing – Sola 3.-4. april 2017

Ordet dybdelæring brukes når Ludvigsen-utvalget beskriver framtidens skole. Dybdelæring skal bidra til at elevene behersker fagene bedre, og lettere overfører læring fra ett fag til et annet. Men krever dette at vi endrer undervisningen?

 

Toppbanner_konferanse_2017_1600x472.jpg%20%28sl_bannerImage_220%29


HJEM  –  PROGRAM  –  PRESENTASJONER  –  PRAKTISK INFORMASJON


Vi ser nærmere på veier til dybdelæring på årets nasjonale lesekonferanse. Selv om lesing er det sentrale, gir tittelen Slik kan det også gjøres! – Veier til dybdelæring i skolen rom for å se på dybdelæring fra flere sider.

Sten Runar Ludvigsen setter temaet ved å snakke om dybdelæring i framtidens skole. Ove Eide ser på dybdelæring og utdanning og grunnlaget for fornying av kunnskapsløftet. Margreta Tveisme vil ved hjelp fra flere lærere og elever gi oss innblikk i prosjektet The Nordahl Grieg experience.

Flere av parallellene vil være viet fagspesifikk literacy. Atle Skaftun, Margrethe Sønneland og Trygve Kvithyld snakker om fagspesifikk literacy og norskfaget. Toril Frafjord Hoem og Unni Fuglestad ser på temaet fra et samfunnsfaglig perspektiv, mens Beate Børresen snakker om samtale generelt i alle fag. I tillegg kommer Sonia Mork og Stein Dankert Kolstø for å ivareta realfagperspektivet.

Målgruppe for konferansen er lærere på ungdomstrinnet og i videregående skole.

 

På konferansen vil det bli utdeling av Leseprisen 2017.

 

Velkommen til nyttige og lærerike dager 3.-4. april på Sola.