MENY

Nasjonal konferanse om lesing – Sola 19.-20. mars 2018

Begynneropplæringen står i fokus når Lesesenteret igjen inviterer til nasjonal konferanse om lesing. Tema er "Godt i gang? – Lesing og skriving på 1.-4. trinn". Konferansen arrangeres på Sola 19.-20. mars 2018.

 

Godtigang_heading.jpg%20%28sl_bannerImage_220%29


HJEM  –  PROGRAM  –  PRESENTASJONER  –  PRAKTISK INFORMASJON


Fokus på raskere bokstavprogresjon, tidlig innsats og lesekvalitet fremfor lesehastighet viser at begynneropplæringen i lesing er i utvikling. Flinke fagfolk fra Lesesenteret og andre utdanningsinstitusjoner vil belyse både disse og andre tema som er relevante for leseopplæringen på 1.-4, trinn.

Oddny Judith Solheim vil presentere effektive tiltak for elever som strever, basert på erfaringer fra forskningsprosjektet På sporet. Kjersti Lundetræ vil snakke om rask bokstavprogresjon, både tenkningen bak og erfaringer som er gjort på skoler som har økt hastigheten på bokstavinnlæring på 1. trinn. Monica Melby-Lervåg ser nærmere på utvikling og effekt av pedagogiske tiltak når det gjelder leseforståelse.

I tillegg vil det være mange spennende parallellsesjoner. Kirsten Palm snakker om undervisning i et flerspråklig klasserom, mens Zahra Esmaeeli spør om vi kan vite hvilke barn som er i faresonen for å utvikle lese- og skrivevansker før de lærer å lese. Christian Bjerke og Ronny Johansen vil ta for seg muntlighet i norskfaget, med et særlig fokus på begynneropplæringen. Kirsten Linnea Kruse og Erin McTigue vil ha en digital vinkling i sine innlegg. Kruse vil snakke om den digitale lese- og skriveopplæringen, med utgangspunkt i multimodalt tekstskapingsarbeid på iPad, mens McTigue presenterer hvordan man må integrere digitale verktøy for at de skal gi effekt.

Målgruppe for konferansen er lærere på barnetrinnet, og hovedfokus vil være undervisning på 1.-4. trinn.

 

På konferansen vil det bli utdeling av Leseprisen 2018.

 

Velkommen til nyttige og lærerike dager 19.-20. mars på Sola.