MENY

Nasjonal konferanse om lesing i Stavanger 23.-24. mars

”UTAN BØKER KOM EG TIL Å GANGA NORD OG NED - litteraturens nytteverdi i skolen” lyder konferansens tittel. Og spørsmålene er mange: Hva skal vi med litteratur? Hvordan anvender vi litteraturen i klasserommet? Hva har den å si for mental helse? Kan man skrive for den som ikke vil lese? Kort sagt: Hva er litteraturens nytteverdi? Og skal den alltid være nyttig? Kanskje er vi flere enn Olav H. Hauge som tviholder i livlinen til bøkene.

Vi kan love mange både nyttige og tankevekkende foredrag og innspill, og det blir rom for utspill.

Bruk emneknaggen #utanbøker

 

 

Program:

Mandag 23.mars 2015

0900- 0930
Registrering

0930-0945
Kunstnerisk innslag
Åpning av konferansen ved senterleder Åse Kari Hansen Wagner

0945-1030
Per Thomas Andersen: – Hva skal vi med litteratur i skolen?

1030-1045
Pause

1045-1130
Forfattermøte mellom Arne Svingen og Anette Münch

1130-1230
Lunsj

1230-1315
Anne Håland og Bente Stausland Skartveit: – Og så då? Litteraturen ut i klasserommet

1315-1330
Pause

1330-1430
Parallellsesjoner:

 1. Jorunn Melberg: – Inn i boka, – med bruk av drama som metode
 2. Henning Fjørtoft: – Litteraturlaboratorium – egenvurdering og metakognisjon i litteraturundervisningen
 3. Anne Mangen (kort intro): – Hva er det som er spesielt med å lese litteratur?
  Jolin Slotte: – Ordkonst som metod och praktik i den finländska grundskolan

1430-1445
Pause

1445-1530
Parallellsesjoner:

 1. Stein Morten Lier: – Hvordan komme i gang med å skrive en historie, og viktigheten av å lese for å kunne skrive
 2. Bronia Hamilton: – Med leseglede som mål: mengdelesing i engelsk
 3. Kersti Nilsson: –  Internetgenerationens syn på fiktionsläsning – samtal mellan unga vuxna i fokusgrupper

1530-1545
Pause

1545-1630
Parallellsesjoner:

 1. Aslaug Gouvernnec: – Litterære samtaler som faglig lesing
 2. Ove Eide: – Film som tekst. Tv-seriar og film som vegar til danning
 3. Hildegunn Støle: – Hva synes lærerstudenter om litteratur?

 

Tirsdag 24.mars 2015

0900- 0905
God morgen ved senterleder Åse Kari Hansen Wagner
Utdeling av Leseprisen 2015

0905-1000
Arne Berggren: – Der forfatteren er Gud

1000-1045
Hanne Kiil – ”Jeg visste ikke at bildebøker var for ungdom” - nyere bildebøker til bruk i undervisningen

1045-11.00
Pause

Parallellsesjoner

11.00-1130

 1. mellomtrinnet - og
 2. ungdomstrinnet - og
 3. videregående - og

1130-1230
Lunsj

1230-1400

 1. «Bok i bruk» mellomtrinnet ved Leseglederne og
 2. «Bok i bruk» ungdomstrinnet ved Anne Mette Karlsen og (Lesegleder)
 3. ”Litteraturens sprengkraft - dybdestrategier i møte med skjønnlitterære samtidstekster” - Bok i bruk i videregående opplæring ved Kristine G. Skjæveland og  Ingeborg Berge

1400-1445
Terje Torkildsen- Å skriva for dei som ikkje vil lesa

1445-1500
Avsluttende ord ved senterleder Åse Kari Hansen Wagner

 

Velkommen til konferanse!

Tom bokhylle - logo for nasjonal konferanse