MENY

Nasjonal konferanse om lesing i Stavanger 14.-15. mars 2016

Vi ønsker å gi barna en god start i livet. Et godt språkarbeid i barnehage og skole bidrar til dette. Men hvordan skaper vi et godt språkmiljø i barnehagen? Og hvordan legger vi best til rette for å videreutvikle muntlighet når de begynner på skolen? Hva er god leseopplæring? Og hvordan kommer vi tidlig på banen for å hjelpe barn som strever med språk og lesing?

Logo_konferanse2016_low.jpg%20%28rw_largeArt_1201%29

Nasjonal konferanse om lesing 2016 har fått temaet Den god starten – språk lesing og skriving i barnehage og skole. Gjennom et variert og spennende program vil du få vite mer om språkmiljø, muntlighet, lese- og skriveopplæring, og ikke minst bli presentert for ny og spennende barnelitteartur.

Som plenumsforedrag vil du få høre:

  • Trude Hoel, Lesesenteret: – Barns muntlige fortellinger i overgang barnehage/skole.
  • Forfatter Bjørn Aril Ersland: – Tusen ord er altfor mye. Om hvordan andre lager bilder til mine bøker.
  • Sten Runar Ludvigsen, Universitetet i Oslo: – Fremtidens skole. Fornyelse av språkfagene, lesning og betydningen av tidlig innsats.
  • Bente Hagtvet, Universitetet i Oslo: – Forebygging av skriftspråklige nederlag i barnehage og tidlig skolealder.
  • Ingrid Marie Hafstad, Redaksjonssjef NRK Super: – Kunnskap og erfaring gjør barn til helter i sitt eget liv.

I tillegg kan vi tilby en rekke spennende parallellsesjoner (se fullt program).

Velkommen til konferanse!

 

PROGRAM  –  PÅMELDING  –  PRAKTISK INFORMASJON


Logo_konferanse2016_footer.jpg%20%28rw_largeArt_1201%29