MENY

Nå kan du ta videreutdanning i begynneropplæring

Lesesenterets videreutdanning Begynneropplæring er et praksisnært studietilbud til lærere i småskolen.

Elever i klasserom Innholdet i studiet er forskningsbasert og gir den nyeste kunnskapen, samtidig som det er praksisnært og relevant for lærere som er i jobb.

– De første årene på skolen er utrolig viktige. Elevene er så forskjellige, men felles for de fleste er at de er kjempemotiverte når de begynner på skolen. Det er helt avgjørende for fremtiden deres at vi kan møte den enkelte elev og gi dem den gode starten de trenger, sier Edel Lise Dyb Valkvæ.

Valkvæ er mangeårig lærer på barnetrinnet, de siste årene som kontaktlærer på første trinn. Etter 25 år i yrket kjente hun behov for faglig påfyll og inspirasjon. Nå er hun en av studentene på videreutdanningen i begynneropplæring ved Lesesenteret.  

– Jeg har fått mye ny kunnskap, nye tanker og konkrete verktøy og ideer jeg kan ta med meg inn i klasserommet. Jeg kan virkelig anbefale dette studiet for andre lærere i småskolen, sier hun. 

Stor utvikling innen begynneropplæringen

– Det har skjedd mye innen begynneropplæringen de siste årene, både når det gjelder innholdet i undervisningen og rammeverket rundt, sier universitetslektor Edle Inga Bentsen ved Lesesenteret, som er emneansvarlig for videreutdanningen sammen med universitetslektor Inga Kjerstin Birkedal.

– Vi har blant annet sett en dreining mot rask bokstavprogresjon i lese- og skriveopplæringen, nye metoder i matematikkundervisningen, og nye krav til tidlig innsats og tilpasset opplæring. Alt dette har ført til at mange lærere i småskolen har behov for faglig påfyll, ny kunnskap og mer kompetanse, sier Bentsen.

Denne videreutdanningen gir lærere som jobber i småskolen den nyeste, forskningsbaserte kunnskapen om god begynneropplæring innenfor en rekke områder. Det samlingsbaserte studiet er på Bachelornivå og gir 30 studiepoeng. Blant temaene som dekkes i studiet er overgangen fra barnehage til skole og skolestart; tilpasset opplæring; kartlegging og tidlig innsats knyttet til lesing, skriving og regning; muntlige og digitale ferdigheter og livsmestring.

– Engasjerende forelesere

Også Eirik O. Vistnes (bildet t.h.) fra Rennesøy er i gang med videreutdanningen i begynneropplæring, som passet perfekt da han skal ha førsteklasse til høsten. 

– Innholdet i studiet har vært en veldig positiv overraskelse. Vi får høre forelesere som er eksperter på sine felt. Når en foreleser tydelig brenner for noe, er det veldig spennende å høre på, og jeg tror en lærer mer av dette, sier han.

Foreleserne ved studiet kommer fra de fremste kompetansemiljøene i Norge innen lesing, skriving og regning. 

– Vi legger vekt på at innholdet i studiet skal være forskningsbasert og gi den nyeste kunnskapen, samtidig som det skal være høyst relevant for lærere som er i jobb. Studentene skal blant annet prøve ut ulike undervisningsopplegg og skrive oppgaver basert på egen praksis. Tilbakemeldinger fra tidligere studenter forteller oss at innholdet i studiet samsvarer godt med situasjonen i klasserommet, sier Birkedal. 

Følger opp studentene tett

De erfarne emneansvarlige vet at mange lærere synes det er litt overveldende å være student igjen etter mange år i læreryrket. Derfor legger de vekt på å følge opp studentene tett og bidra med konstruktiv veiledning.

– I tillegg til at det faglige selvsagt skal være av høy kvalitet, er vi opptatt av å bygge et godt sosialt miljø blant studentene. Dette er viktig for at studentene skal få mest mulig utbytte av studiet, sier Birkedal.

Eirik O. Vistnes mener det sosiale fellesskapet er en viktig suksessfaktor. 

– Det er jo veldig kjekt å møte andre lærere fra overalt i landet og snakke med dem og dele erfaringer. Det var litt overraskende å vite at jeg var eneste mann på studiet, men det har jeg ikke tenkt på siden første samling. Jeg føler at klassen har et fellesskap hvor en kan føle seg trygg. Jeg har slitt litt med skriftlige innleveringsoppgaver, det var noen år siden sist. Da er det fint vi er delt inn i grupper. Her kan vi dele ideer og hjelpe hverandre for å få bedre resultater, sier han. 

Verdt innsatsen

Det kan være en omstilling å gå fra å være i full jobb til å være deltidsstudent, noe både Vistnes og Valkvæ merker. De har følgende tips for å lykkes:

– Man må være målrettet og bruke studiedagene til å være student. Man bør se litt fremover i kalenderen hvor det kan bli travelt og om en kan gjøre noe av jobben på forhånd. Et annet godt tips kan være å samarbeide med studiegruppen du er i. Du jobber jo med 4-5 andre lærere som er i lik situasjon som deg. De vil alltid ha gode tips og kan være gode støttespillere å ha under innleveringsoppgaver, sier Vistnes.

– Jeg har vært nøye med å sette av faste tider til å lese og skrive oppgaver. Særlig det å skrive akademiske oppgaver har vært utfordrende! Men jeg lærer veldig mye av det. Selv om det er langt for meg å reise til Stavanger, er det alltid verdt det. Jeg kommer hjem fra samlingene med ny kunnskap, inspirasjon og motivasjon, sier Valkvæ.

Les mer og søk på studiet. Søknad åpner 1. februar. Søknadsfrist 1. mars.