MENY

Nå kan din kommune bli språkkommune

Kommuner og fylkeskommuner kan søke om bli språkkommuner. De som blir valgt ut, skal få hjelp til å styrke arbeidet med språk i barnehage og skole.

Barnehagelærer og barn leser Lærere og barnehagelærere i språkkommuner skal delta i faglige nettverk, for å utvikle nye måter å jobbe lokalt med språk, lesing og skriving i barnehage og skole.

-- Språkkommunene blir viktige for å få en helhetlig satsing på språk, lesing og skriving fra barna begynner i barnehagen til de går ut av videregående skole, sier kunnskapsministeren Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

Les mer på Utdanningsdirektoratets nettsider

Et tyvetalls norske kommuner og fylkeskommuner kan også våren 2018 få status som språkkommune. En forutsetning for å bli språkkommune er at kommunen/fylkeskommunen forplikter seg til å arbeide systematisk og helhetlig for å forbedre barn og unges ferdigheter innenfor områdene språk, lesing og/eller skriving, fra barnehage til fullført grunnskole eller til fullført videregående opplæring.

En del av Språkløyper
Satsingen er del av Språkløyper - den nasjonale strategien for språk, lesing og skriving 2016-2019.  Målet er å styrke barnehagens språkmiljø og gjøre norske elever bedre til å lese og skrive. Språkløyper hadde først en utprøving blant enkelte skoler og barnehager i landet, og ble satt i gang for hele Norge fra august 2016. Målet er at samtlige barnehager, grunnskoler og videregående skoler skal igjennom denne kompetansehevingen frem til 2019. 

Tidlig språkinnsats i barnehage
Arbeidet med språk er også et av hovedtemaene i den nye rammeplanen for barnehagene, som ble lagt fram våren 2017.

– For mange barn begynner i skolen uten å kunne godt nok norsk, og vi vet at mange norske elever har leseferdigheter under "kritisk grense". Skal vi få flere barn til å lese og skrive bedre, er det viktig at vi styrker språkarbeidet i barnehagene, og at vi løfter den lokale innsatsen, sier kunnskapsministeren.

Les også: Språkløyper – en helhetlig satsing på språk, lesing og skriving.

Faglige nettverk og lokalt ansvar
Lærere og barnehagelærere i språkkommuner skal delta i faglige nettverk, for å utvikle nye måter å jobbe lokalt med språk, lesing og skriving i barnehage og skole. Kommunene og fylkeskommunene får tilskudd til å danne lærende nettverk og til delvis frikjøp av ressurslærere. De får også faglig støtte underveis fra Lesesenteret og Skrivesenteret.

– Vi håper mange vil søke. Med språkkommuner motiverer vi kommuner og fylkeskommuner til å ta et helhetlig og strategisk ansvar for å forbedre barn og unges språk-, lese- og skriveferdigheter. Vi håper også at satsingen engasjerer mange barnehagelærere og lærere i skolen, sier kunnskapsministeren.