MENY

Muntlig øvelse: Speed dating i klasserommet

Ungdomsskolelærer Marielle Haarvik brukte "speed dating" som en muntlig øvelse for å få med seg elevene som sjelden rekker opp hånda. Det viste seg å være effektivt.

Gutter i klasserommet "Speed dating" i klasserommet viste seg å være en effektiv måte å få elevene til å delta på. (Illustrasjonsfoto: Getty)

Speed dating i klasserommet handler kort sagt om at elevene går sammen to og to, forteller i løpet av et gitt tidsrom (for eksempel halvannet minutt hver) om et gitt emne, før de bytter post. Les om hvordan lærer Marielle Haarvik utførte metoden i KRLE-timen på tiende trinn.

Ønsket ny metode

Det er lærer Marielle Haarvik som forteller Lesesenteret om sin erfaring med speed dating i klasserommet. Hun er lærer på Storetveit ungdomsskole i Bergen, og underviser blant annet i RLE på tiende trinn. For å få flere elever til å delta muntlig i timene, ønsket hun å prøve ut ”speed dating” i klasserommet, etter å ha lest om metoden på en diskusjonsgruppe for lærere på nettet. Hun beskriver også opplegget på sin egen blogg.

– Det er mange elever som ønsker å delta muntlig i timene, men som ikke er komfortable med å snakke foran hele klassen. Jeg var selv en av de elevene som sjelden sa noe i timen, selv om jeg egentlig hadde mye på hjertet. Da noen av elevene mine i tillegg ga meg tilbakemeldinger på at de ønsket andre muntlige aktiviteter enn den tradisjonelle fagsamtalen, bestemte jeg meg for å prøve speed dating som en aktivitet for å få med alle.

Her kan du lese om hvordan hun gikk frem.

Fagsnakk og engasjement

Haarvik bestemte seg for å teste ut metoden i en KRLE-time i tiende klasse. Klassen ble delt i tre. I lekse skulle elevene forberede seg om ett av tre trossamfunn, og lage to spørsmål til hvert samfunn.

– Det var kjekt å se at de elevene jeg var mest spent på om kom til å gjøre leksene, nettopp hadde brukt mye tid på å forberede seg.

Haarvik merket at klassen var engasjert under oppgaven, og at de hadde mye utbytte av timen.

– Lydnivået i klassen var høyt! Elevene ble veldig flinke til å lytte til hverandre, og lærte seg å få ut den viktigste informasjonen på tiden de hadde til rådighet. De snappet også opp teknikker og tips hos hverandre, og presentasjonene ble bedre og bedre.

Fornøyde elever

Speed dating i klasserommet krever at alle elevene er godt forberedt. Marielle var derfor ganske spent på hvordan det ville fungere blant de elevene som sjelden gjør leksene.

Jeg ble positivt overrasket over at nettopp disse elevene hadde satt seg grundig inn i temaet, skrevet mange notater og deltok med stor iver, sier hun.

– Særlig de elevene som ellers sier lite, ga tilbakemelding på at de likte dette veldig godt. Mange av elevene kan veldig mye mer enn de får formidlet i timene, og her fikk de opplevelsen av å delta muntlig.

–  Elevene mente at de husket stoffet bedre ved å lytte til hverandre og ved å gjenta seg selv flere ganger. Ved å snakke med andre, fikk de tips til hvordan de kunne formidle stoffet sitt bedre. Det ble en utrolig kjekk time med mye fagsnakk og stort engasjement. Jeg gjør det gjerne igjen, og da vil jeg jobbe enda mer med det å lytte til hverandre, sier hun.

Lesesenteret: Kan også brukes til refleksjon

Førsteamanuensis Anne Håland ved Lesesenteret tror speed dating i klasserommet kan være et godt supplement til den tradisjonelle fagsamtalen.

– I tillegg til opplegget Marielle Haarvik beskriver, kan dette være en fin måte å få i gang refleksjon og diskusjon hos elevene gjennom å stille dem åpne spørsmål, sier hun.

– Speed dating kan fungere godt fordi det vil få med seg alle elevene i samtale og diskusjon. Siden læreren er på sidelinja, er det elevene selv som er nød til å drive samtalen fremover, og ta ansvar for hva de sier og hvilken retning de fører den muntlige aktiviteten. 

Krever god klasseledelse

Haarvik tror speed dating kan benyttes i flere fag.

– For å bruke denne metoden må man nok ha et klart tema eller en problemstilling. Det er jo en samtalebasert metode. Men det kan brukes i fag som ikke er utpreget muntlige også, for eksempel for å oppsummere emner i matematikk. Fordelen er at alle får like muligheter til å delta. Men det krever en god klasseledelse, og siden man sitter nærme hverandre, er man også avhengig av å ha et trygt klassemiljø for at dette skal funke, presiserer Haarvik.

Her kan du lese om hvordan Haarvik gjennomførte speed dating i KRLE-timen.

Les også:

Flere veier til muntlig aktivitet Å kunne uttrykke seg muntlig er en av de fem grunnleggende ferdighetene i Kunnskapsløftet.

Ressurser og eksempler på aktiviteter som kan stimulere til muntlig deltakelse hos hele klassen: