MENY

Mange vil bli PhD-kandidat ved Lesesenteret

Hele 19 godt kvalifiserte personer har søkt på stillingen som PhD ved Lesesenteret. – Dette er gledelig høyt, sier senterleder Åse Kari Hansen Wagner.

Et godt forarbeid

PhD-stillingen ble lyst ut innenfor feltene lese- og skrivevansker og intervensjon, tidlig innsats og pedagogisk bruk av prøver i undervisningen  Mange ved Lesesenteret har deltatt aktivt i rekrutteringsarbeidet for å få så mange og gode søkere som mulig.

– Det å ha mange og gode søkere til denne type stillinger er helt avgjørende. Vi er et senter i vekst, og derfor er så mange søkere nyttig og viktig også med tanke på videre rekruttering, forteller senterleder Wagner.

Det høye antallet er et resultat av god planlegging, og tett dialog med potensielle kandidater.

 

Les også: Pågående PhD-prosjekter ved Lesesenteret

 

Tett oppfølging av søkerne

– Vi lyste ut både internasjonalt og via nettverkene våre, og i utlysingen krevde vi at søkerne tok kontakt og ikke bare sendte søknad, forteller Wagner og fortsetter:

– Dette ga oss mulighet til å være i tett kontakt med potensielle kandidater,

Vi har brukt tid på å være i dialog med søkerne, og satt dem i kontakt med enkeltforskere på senteret, for å finne aktuelle prosjekt å delta inn under.

I tillegg tilbød Lesesenteret skriveseminar som en del av rekrutteringsarbeidet, noe senteret har fått gode tilbakemeldinger på.

– Skriveseminaret var svært vellykket, noe vi ser igjen i at vi har fått mange gode søknader med god prosjektbeskrivelse, avslutter senterlederen.

3 klosser med bokstavene PHD på.