MENY

Lyst til å være forskningsassistent i prosjektet «Språk og leseforståelse»?

Er du glad i å jobbe med barn og ønsker erfaring innen skoleforskning? Nå kan du bli med oss i kartleggingsarbeidet! Språk og leseforståelse-prosjektet trenger forskningsassistenter som har relevant utdanning/påbegynt utdanning og som kan være med på opplæring og en fem-ukers kartleggingsperiode i april/mai.

Lærer og elev Stavangerprosjektet søker forskningssassistenter i Stavanger til delprosjektet "Språk og leseforståelse". (Foto: Getty)

Forskningsprosjektet Språk og leseforståelse skal undersøke sammenhengen mellom flerspråklige og enspråklige elevers muntlige ferdigheter på norsk og deres leseforståelse på norsk.

Prosjektet er et underprosjekt til Stavangerprosjektet og ledes av Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger i samarbeid med Stavanger kommune. De fleste skolene i Stavanger kommune deltar i prosjektet.

I april starter kartlegging av det siste årskullet i prosjektet. Til dette spennende arbeidet trenger vi flinke forskningsassistenter. Alle som deltar får faglig påfyll, opplæring i kartlegging og attest. Du vil dessuten få god innsikt i og erfaring med datainnsamling i et forskningsprosjekt. Arbeidet er selvsagt lønnet.  

Kartlegging 

De fleste skolene i Stavanger kommune har elever som deltar i prosjekt Språk og leseforståelse. Både enspråklige og flerspråklige elever på 5. klassetrinnet skal kartlegges med 3 individuelle prøver. Kartleggingen tar ca. 1 time pr. barn. Forskningsassistenten skårer prøvene underveis i testingen av den enkelte elev.  

Datoer og steder for opplæring og kartlegging 

Opplæringen tar én dag, og gjennomføres 16. mars på Lesesentret. Det vil da bli gitt grundig innføring i tester, skåring av tester og i det å skape et trygt miljø i kartleggingssituasjonene.  
Selve kartleggingen foregår i en 4-5-ukers periode i uke 14-19 (tre uker i april og fram til 16. mai i 2018). Det skal gjennomføres kartlegging ved ca. 22 skoler.  

Det er ønskelig at forskningsassistentene er tilgjengelig for arbeid hver dag i de 4-5 ukene kartleggingen pågår, med unntak av helge- og helligdager. Vi satser på å ansette 5 forskningsassistenter, reell arbeidsmengde vil da utgjøre ca. 12 -14 dager i det oppgitte tidsrommet. Arbeidstiden er lik skoledagens tidsrammer. Eventuell reise kommer i tillegg. Vi tar sikte på å finne forskningsassistenter som har geografisk tilhørighet nær de involverte skolene.  

Er dette aktuelt for deg? 

Vi trenger medarbeidere som: 

  • Har utdanning eller påbegynt utdanning som lærer eller innenfor psykologi.

  • Liker å jobbe med barn.

  • Har mulighet til å delta på opplæring den 16. mars og er tilgjengelig for arbeid hver dag i de (inntil) fire- fem ukene kartleggingen foregår. 

  • Kan tenke seg faglig påfyll, og opplæring innen kartlegging.

Betingelser 

Timeskontrakt.
Lønn: ltr. 35-57 (180-250 kr/timen).

Kontaktperson: Joachim Kolnes Andersen, kontorsjef ved Lesesentret. 
E-post: joachim.k.andersen@uis.no.
Tlf: 481 06 033.