MENY

Lyst å være forskningsassistent i Two Teachers-prosjektet?

Er du glad i å jobbe med barn? Har du påbegynt eller fullført utdanning som lærer eller i psykologi? Og ønsker du erfaring innen skoleforskning? Til kartleggingsarbeidet i Two Teachers trenger vi flere forskningsassistenter i Haugesund og Akershus.

Lærer og elev. Two teachers-prosjektet trenger forskningsassistenter som har relevant utdanning/påbegynt utdanning og som kan være med på opplæring og en tre-ukers kartleggingsperiode i august/september. (Foto: E. Tønnessen)

Forskningsprosjektet Two Teachers skal undersøke effekten av å ha flere lærere i lese- og skriveopplæringen de første skoleårene. Prosjektet ledes av Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger, med støtte fra Norges Forskningsråd. 300 klasser ved 150 norske skoler deltar i prosjektet. I august starter første runde med kartlegging.

Til dette spennende arbeidet trenger vi flinke forskningsassistenter. Alle som deltar får faglig påfyll, opplæring i kartlegging, sertifisering og attest. Du vil dessuten få god innsikt i og erfaring med datainnsamling i et stort forskningsprosjekt. Arbeidet er selvsagt lønnet, og reise og eventuelt opphold blir dekket.

Kartlegging med nettbrett

Alle elever i to klasser på første trinn ved hver av de 150 deltakeskolene skal kartlegges ved skolestart. Kartleggingen gjennomføres på nettbrett og tar 30–40 minutter pr. barn. Det vil være minimum to forskningsassistenter ute ved hver skole samtidig. Forskerne i prosjektet har erfaring med at kartlegging med nettbrett er morsomt og spennende for barna.

Datoer og steder for opplæring og kartlegging

Opplæringen tar en dag, og finner sted i uke 32. Den blir gjennomført regionvis (Bergen, Stavanger, Kristiansand, samt ett eller flere steder sentralt på Østlandet). Det vil da bli gitt grundig innføring i bruk av nettbrett, tester og i det å skape et barnevennlig miljø i kartleggingssituasjonene. Sertifiseringen finner sted i uke 33/34, og tar en halv dag.

Selve kartleggingen foregår i en 2-3-ukers periode i uke 34, 35 og 36 (siste uke av august og de første to ukene i september 2016).

Det skal gjennomføres kartlegginger på 150 skoler i 8 fylker (Hordaland, Rogaland, Vest-Agder, Aust-Agder, Østfold, Vestfold, Buskerud og Akershus) / 51 kommuner (Aurskog-Høland, Frogn, Lørenskog, Oppegård, Skedsmo, Ullensaker, Vestby, Arendal, Lillesand, Hole, Kongsberg, Lier, Modum, Nes, Ringerike, Røyken, Øvre Eiker, Askøy, Austrheim, Bergen, Bømlo, Etne, Fitjar, Os, Stord, Sveio, Voss, Haugesund, Hå, Karmøy, Lund, Randaberg, Sandnes, Sokndal, Sola, Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal, Lyngdal, Mandal, Holmestrand, Horten, Nøtterøy, Re, Svelvik, Tjøme, Tønsberg, Halden, Rygge, Råde, Skiptvedt og Spydeberg).

Det er ønskelig at forskningsassistentene jobber fulltid i de 2-3 ukene kartleggingen pågår. Arbeidstiden er lik skoledagens og skolefritidsordningens tidsrammer. Eventuell reise kommer i tillegg. Vi tar sikte på å finne forskningsassistenter som har geografisk tilhørighet nær de involverte skolene.

Er dette aktuelt for deg?

Vi trenger medarbeidere som:

  • Har utdanning eller påbegynt utdanning som lærer eller innenfor psykologi
  • Liker å jobbe med barn
  • Har mulighet til å delta på opplæring i uke 33 og kan jobbe fulltid i de (inntil) tre ukene kartleggingen foregår
  • Kan tenke seg faglig påfyll, opplæring og sertifisering innen kartlegging i begynneropplæringe

Søknadsfrist: Snarest.

Betingelser

Timeskontrakt. Lønn: ltr. 38-43 (185-198 kr/timen).

Interessert? Ta kontakt!

Alle fylker unntatt Hordaland: Karoline Høibo, administrativt ansvarlig for Two teachers, e-post: karoline.hoibo@uis.no. Tlf. 926 37 902

Hordaland: Bjarte Furnes (e-post), Institutt for pedagogikk, Universitetet i Bergen, Christiesgate 13, tlf. 412 33 858/55 58 68 74).