MENY

Luxembourgs utdanningsmyndigheter inspireres av Lesesenteret

Digital lesing og lese- og skrivevansker var noen av temaene som engasjerte da Luxembourgs utdanningsdepartement og kompetansesenter besøkte Lesesenteret denne uken.

Luxembourgs utdanningsmyndigheter inspireres av Lesesenteret Fra venstre Mr. Alex Kockhans, senter for lærevansker, Pierre Reding, utdannings-, barne- og ungdomsdepartementet, senterleder Kjersti Lundetræ, Lesesenteret, Erik Goerens, voksenopplæringssenteret, Françoise Chotro, voksenopplæringssenteret, Diane Marx, setner for lærevansker.

Miniputtstaten Luxembourg har bare 600 000 innbyggere og ett universitet. Med en plassering midt i Europa er det naturlig å orientere seg utover landets grenser, også når det gjelder forskning og skoleutvikling. Denne uken var representanter fra det luxembourgske utdanningsdepartementet og landets to nasjonale kompetansesentre for utdanning på besøk ved Lesesenteret for å få innspill, innsikt og inspirasjon.

Har fulgt Lesesenteret i mange år

– Det har vært svært interessant å besøke senteret, som vi har fulgt i mange år. Faktisk var vi inspirert av Senter for leseforsking da vi etablerte vårt eget senter, sier Diane Marx ved det luxembourgske nasjonale senteret for lærevansker.

Under besøket fikk de presentert forsknings- og utviklingsprosjekter ved Lesesenteret, som Språkløyper, PIRLS, På Sporet, Adaptvurder, Respons og VEBB.

Digital lesing engasjerer

Delegasjonen var særlig interessert i hvordan digitale verktøy tas i bruk i norsk skole.

– Vi har fått innføring i hvordan nettbrett og PC blir brukt for elever med lese- og skrivevansker, erfaringer fra digitale klasserom, og arbeidet med å utvikle digitale leseprøver, sier rådgiver Pierre Reding for den luxembourgske kunnskapsdepartementet.

– Det har vært imponerende å se arbeidet knyttet til lesing av digitale tekster her ved Lesesenteret. I Luxembourg har vi også en pågående diskusjon om digitalisering, men i skolen er det stort sett papir som dominerer. Samtidig leser vi jo alle mest på smarttelefonen og skjermer på fritida og i arbeidslivet. Det er alltid interessant å få innspill på dette temaet fra andre steder, sier Reding.

Viktig med internasjonal utveksling

Det er viktig å samarbeide internasjonalt og utveksle erfaringer, mener den luxembourgske delegasjonen. For skolesystemene i de to landene er relativt like, selv om det selvsagt er snakk om ulike land og kulturer.

– Et unntak er selvsagt at vi snakker flere språk i Luxembourg, og at både fransk, tysk og luxembourgsk er offisielle språk og opplæringsspråk på skolen, sier Reding.

Tekst og foto: Elisabeth Rongved. Lesesenteret

Les flere aktuelle saker fra Lesesenteret