MENY

Lundetræ blir senterleder

Førsteamanuensis i spesialpedagogikk Kjersti Lundetræ blir ny senterleder ved Lesesenteret.

Kjersti Lundetræ er ansatt i åremålsstilling som senterleder ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning, Lesesenteret, for en periode på fire år fra 1.8.2018. 

Lundetræ har vært ansatt ved Lesesenteret fra 2006, først som stipendiat, og senere som førsteamanuensis.
Hun er utdannet almennlærer ved Bergen Lærerhøgskole, og fullførte sin doktorgrad i spesialpedagogikk ved UiS i 2010. Lundetræ har også erfaring som spesialpedagog ved Madlavoll skole og lærer i Bergen kommune.

Lundetræ overtar etter Åse Kari H. Wagner, som har vært senterleder ved Lesesenteret siden 2010.  

Kjersti Lundetræ

Kjersti Lundetræ blir ny senterleder ved Lesesenteret (Foto: Elisabeth Tønnessen)