MENY

– Litteratur er avgjørende for demokratiet

Litteratur skaper tenkende mennesker, noe som er viktig for demokratiet. Derfor må litteratur ha en vesentlig plass i skolen, var budskapet under ett av foredragene på Nasjonal konferanse om lesing.

Deltakere på Nasjonal konferanse om lesing – Lesekonferansen er nyttig og viktig, mener Tora Salte, Orre Skule; Randi Stangeland, Tu Skule og Anne Berit Bjørkhaug Farstad, Tu Skule.

Dette var budskapet fra professor Per Thomas Andersen da han holdt første foredrag under . Konferansen åpnet i Stavanger i dag.

– Gjennom litteratur lærer man å forstå andres følelser, og man får mulighet til å se verden fra en annen vinkel enn sin egen. Dette er egenskaper som er helt avgjørende for demokratiet, og for å løse de store utfordringene verden står utenfor, sa Andersen, som er professor i nordisk ved Universitetet i Oslo.

Andersen mener litteraturen er på vikende front i utdanningsinstitusjonene, og at dette kan gjøre oss til mindre kritisk tenkende samfunnsborgere.

– Hvis vi skal løse fremtidens problemer, må vi utdanne kritisk tenkende samfunnsborgere, ikke bare økonomisk produktive bidragsytere, var hans budskap fra talerstolen.

– Viktig påminnelse
Nasjonal konferanse om lesing finner sted i Stavanger Forum denne uken, under overskriften ”Utan bøker kom eg til å ganga nord og ned – litteraturens nytteverdi i skolen”. Rundt 300 deltakere fra hele Norge har kommet for å få informasjon og inspirasjon og for å diskutere litteraturens plass i utdanningssystemet.

– Vi har hatt store forventninger til denne konferansen, og forventningene har blitt innfridd. I innledningsforedraget fikk vi viktige påminnelser om litteraturens plass i samfunnet og skolen, sier lærerne Tora Salte, Randi Stangeland og Anne Berit Bjørkhaug Farstad fra henholdsvis Orre og Tu skule. når vi møter dem under konferansens første dag. De tre lærerne har vært i yrket i 40 år, og mener Andersen hadde viktige påminnelser.

– Det er nok sant at litteraturen i perioder har blitt utkonkurrert. Det er viktig å løfte frem litteraturen i skolen, og gjøre elevene glade i å lese, sier Bjørkhaug Farstad.

– Anvendelig
Hvordan komme inn i litteraturen, og hvordan nå de elevene som ikke liker å lese, er noen av temaene som deltakerne vil få innblikk i. Salte, Stangeland og Bjørkhaug Farstad opplever at konferansen gir dem verdifull informasjon og inspirasjon som de tar med seg i sitt eget arbeid.  

– I presentasjonen om hvordan man kan få litteraturen ut i klasserommet, fikk vi konkrete tips som vi kan benytte i vår egen undervisning. Vi er på Nasjonal konferanse om lesing hvert år, og opplever at vi alltid sitter igjen med mye veldig nyttig og anvendelig.